Брой 122 (632), 30-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Създадени са 29 центъра за кариерно развитие в услуга на заетите лица в София и страната

Създаването на ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ при БТПП бе представено на пресконференция днес в Палатата. Центровете функционират освен в София (БТПП) и в 28-те града, в които действат Регионални търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП.

В пресконференцията участваха председателят на Палатата Цветан Симеонов и Беата Папазова, ръководител на проекта*  за превенция и ограничаване на проявите на сивата икономика,  в рамките на който са създадени центровете.

Центровете за кариерно развитие предлагат на заетите лица възможности за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация. Те създават условия и за стимулиране на мобилността на работната сила за по-голяма гъвкавост на пазара на труда.

Кариерните консултанти в Центровете за кариерно развитие:

  • ежедневно проучват наличните свободни позиции, обявени от фирмите, като следят не само обявите и публикациите във фирмените сайтове, но директно се свързват със самите работодатели и проучват кариерни възможности, предлагани от съответния работодател
  • консултират заетите лица, които търсят възможности за кариерно израстване, като ги ориентират за наличните свободни позиции, съдействат им при подготовката на СV, мотивационно писмо, поведение при интервю, дрескод и др.
  • поддържат локални бази данни за работодатели, предлагащи свободни позиции и за специалисти, интересуващи се от възможности да заемат подобни позиции
  • въвеждат информация в Модула „Кариерно развитие”  на електронната платформа на Виртуалната Социална Академия (www.vsa.bcci.bg) за предлагани позиции от работодатели и за кандидати, търсещи кариерно израстване.

Информацията за работодателите и за предлаганите позициите със съответните изисквания е публична, докато за кандидатите в публичната част има информация само за търсената позиция от съответния кандидат, както и за образованието, квалификацията и досегашния му опит в дадената професионална област.

При проявен интерес към тази услуга се обръщайте към най-близкия Център за кариерно развитие. Контактите за тези центрове можете да намерите на електронната платформа на Виртуалната Социална Академия, модул „Кариерно развитие” .

Повече информация: ТУК

----------------
* „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Създадени са 29 центъра за кариерно развитие в услуга на заетите лица в София и страната
Предлагат възможности за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация Още
В БТПП ще бъде представено бъдещото Споразумение за свободна търговия между ЕС и Тихоокеанския алианс
България може да бъде силен икономически партньор на Чили в областите: информационни технологии, резервни части за автомобили, машиностроене, селско стопанство, химическа и фармацевтична промишленост Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2014 г. е намалял с 0.7% на годишна база
Увеличение на цените в добивната промишленост с 1.7% Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕК отпуска 3,3 млрд. лева за подкрепа на българските банки
Механизмът ще предостави нужна и пропорционална ликвидност в контекста на външни за системата, небанкови обстоятелства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за участие в програмата SCOPES на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания
Програмата насърчава сътрудничеството между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Централна и Източна Европа Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Възможност за вписване в информационната система на търговския регистър на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
Във връзка с изменение, публикувано в Държавен вестник от 27 юни 2014 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Бизнес гайд за новото Споразумение на Световната търговска организация за улесняване на търговските процедури
Изготвен от Международния търговски център, Женева Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Преглед на напредъка на България по стратегия Европа 2020: заетост, образование, бедност
Доклад на Института за пазарна икономика Още