Брой 122 (632), 30-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Бизнес гайд за новото Споразумение на Световната търговска организация за улесняване на търговските процедури


Международният търговски център (ITC) публикува бизнес гайд за новото Споразумение на Световната търговска организация (СТО) за улесняване на търговските процедури. Споразумението е един от главните резултати от Деветата министерска конференция на СТО, провела се през декември 2013 г. на остров Бали, Индонезия. Важността на този документ е обусловена е факта, че мерките по опростяване на търговските процедури могат значително да намалят разходите по търговските сделки, свързани преди всичко с разходите по митническо освобождаване на импортните и експортните товари.

Ръководството  помага на бизнеса да извлече ползи от Споразумението, което облекчава митническите процедури и така създава условия за повишена конкурентоспособност. То обяснява разпоредбите, като акцентира върху това, което търговците трябва да знаят, за да прилага споразумението. То също улеснява и тези, които изготвят политиките при определяне на нуждите им от техническа поддръжка за неговото прилагане и мониторинг.

Ръководството е на разположение на няколко езика:

English: www.intracen.org/WTO-Trade-Facilitation-Agreement-for-web/
French: www.intracen.org/WTO-Trade-Facilitation-Agreement-fr/
Spanish: www.intracen.org/WTO-Trade-Facilitation-Agreement-es/
Chinese:www.intracen.org/WTO-Trade-Facilitation-Agreement---A-Business-Guide-for-Developing-Countries-chinese/
Russian: www.intracen.org/WTO-Trade-Facilitation-Agreement---A-Business-Guide-for-Developing-Countries-russian/
Arabic: www.intracen.org/WTO-Trade-Facilitation-Agreement---A-Business-Guide-for-Developing-Countries-arabic/

НОВИНИ ОТ БТПП
Създадени са 29 центъра за кариерно развитие в услуга на заетите лица в София и страната
Предлагат възможности за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация Още
В БТПП ще бъде представено бъдещото Споразумение за свободна търговия между ЕС и Тихоокеанския алианс
България може да бъде силен икономически партньор на Чили в областите: информационни технологии, резервни части за автомобили, машиностроене, селско стопанство, химическа и фармацевтична промишленост Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2014 г. е намалял с 0.7% на годишна база
Увеличение на цените в добивната промишленост с 1.7% Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕК отпуска 3,3 млрд. лева за подкрепа на българските банки
Механизмът ще предостави нужна и пропорционална ликвидност в контекста на външни за системата, небанкови обстоятелства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за участие в програмата SCOPES на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания
Програмата насърчава сътрудничеството между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Централна и Източна Европа Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Възможност за вписване в информационната система на търговския регистър на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
Във връзка с изменение, публикувано в Държавен вестник от 27 юни 2014 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Бизнес гайд за новото Споразумение на Световната търговска организация за улесняване на търговските процедури
Изготвен от Международния търговски център, Женева Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Преглед на напредъка на България по стратегия Европа 2020: заетост, образование, бедност
Доклад на Института за пазарна икономика Още