Брой 122 (632), 30-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Покана за участие в програмата SCOPES на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания


Програмата SCOPES /Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland/ на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания – SNFS   и Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие – SDC е предназначена да насърчава сътрудничеството между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Централна и Източна Европа, като сегашната програмна фаза 2013-2016 е с бюджет от 16 милиона швейцарски франка  и е насочена в пет области:

  1. Институционални партньорства /Заявленията за кандидатстване могат да бъдат подавани до SNFS най-късно до 15 ноември 2014 г./;
  2. Съвместни изследователски проекти /Все още не е отворена схема за кандидатстване/;
  3. Подготвителни грантове /Заявленията могат да бъдат подавани до края на месец октомври 2014г./;
  4. Конферентни грантове /Заявленията се подават непрекъснато до края на 2016 г./;
  5. Грантове за последващ мониторинг на изпълнени вече Съвместни научни проекти JRP или Институционални партньорства – IP /заявления най-късно до 31.12.2016 г./.

Подробна допълнителна информация може да получите тук или от интернет страницата на SNFS http://www.snf.ch/funding/programmes/scopes/Pages/default.aspx

Кандидатстването по програмата е директно.

Информацията е предоставена от Посолството на Република България в гр. Берн, Швейцария.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Създадени са 29 центъра за кариерно развитие в услуга на заетите лица в София и страната
Предлагат възможности за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация Още
В БТПП ще бъде представено бъдещото Споразумение за свободна търговия между ЕС и Тихоокеанския алианс
България може да бъде силен икономически партньор на Чили в областите: информационни технологии, резервни части за автомобили, машиностроене, селско стопанство, химическа и фармацевтична промишленост Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2014 г. е намалял с 0.7% на годишна база
Увеличение на цените в добивната промишленост с 1.7% Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕК отпуска 3,3 млрд. лева за подкрепа на българските банки
Механизмът ще предостави нужна и пропорционална ликвидност в контекста на външни за системата, небанкови обстоятелства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за участие в програмата SCOPES на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания
Програмата насърчава сътрудничеството между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Централна и Източна Европа Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Възможност за вписване в информационната система на търговския регистър на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
Във връзка с изменение, публикувано в Държавен вестник от 27 юни 2014 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Бизнес гайд за новото Споразумение на Световната търговска организация за улесняване на търговските процедури
Изготвен от Международния търговски център, Женева Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Преглед на напредъка на България по стратегия Европа 2020: заетост, образование, бедност
Доклад на Института за пазарна икономика Още