Брой 21 (781), 30-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България

Камарата на испанската промишленост и търговия в България (КИПТБ) бе домакин на първата за тази година среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати към БТПП.

Алберт Марко, председател на КИПТБ,  представи основната мисия и цели на Камарата. В организацията членуват над 22 фирми. Ръководството на КИПТБ отчита, че не е достатъчна активността на испанските компании в Източна Европа. Въпреки това се откриват нови сфери на сътрудничество и насочване на испански инвестиции в областите инфраструктура, изграждане на заводи за фуражи и на стопанства за отглеждане и обработка на риба.

Зам.-председателят на КИПТБ Делян Гривишки представи основните проблеми, които испанските фирми срещат на българския пазар, а именно: затруднено участие в тръжни процедури, „предвидимост на законодателството“, непризнаване на образователните степени и дипломи и др.

Направен бе кратък обзор на дейността на Клуба на смесените палати през 2014 г. от експерт в дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, БТПП. Акцентите през миналата година са били иновациите в дейността на палатите и улесняване на бизнеса.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Камарата на испанската промишленост и търговия в България – домакин на срещата Още
Зам.-председателят на Българска асоциация „Труд, здраве и безопасност“ разговаря с ръководството на Палатата
Дискутирани бяха въпроси, свързани с участие на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в обществени поръчки Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Германската икономика в България връчи Годишните си награди
Булпрос Консултинг, КАН Учтехспорт България и Рефан България бяха удостоени с Наградата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове
Основната част от предлаганите промени са във връзка с влезлите в сила от 1 януари 2015 г. изменения и допълнения на КСО Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта набира 30 младежи за професионално обучение в Германия
По специалностите „Бетонно и стоманобетонно строителство” и „Пътно строителство” Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕС подкрепя финансово българската наука
Избрани са 31 проекта от цяла Европа, като сред тях е и на Института по молекулярна биология и биотехнологии в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Регионален форум по интернет управление и EuroDIG 2015
3-5 юни 2015, София Още