Брой 21 (781), 30-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Зам.-председателят на Българска асоциация „Труд, здраве и безопасност“ разговаря с ръководството на Палатата


Възможностите за активно сътрудничество между браншовите организации в балканските страни обсъдиха по време на среща в БТПП зам.-председателят на Българска асоциация „Труд, здраве и безопасност“ Йордан Стойков и председателят на БТПП Цветан Симеонов. Предстои темата да бъде разисквана по време на среща на председателите на търговските палати от балканските страни на 18 февруари 2015 г. в Скопие.

Друг акцент в разговора бе възможността за повишаване ефективността на обучението по хигиена и безопасност на труда чрез лектори, излъчени от Българска асоциация „Труд, здраве и безопасност“.

Дискутирани бяха и въпроси, свързани със Закона за обществените поръчки, по-специално – разпоредбите, отнасящи се до поръчки, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Въпреки добрите намерения с цел подпомагане на такива предприятия, практиката установи, че повечето нямат капацитет за изпълнение на поръчките. Също така кандидати, които не попадат в категориите за тези предприятия и кооперации, отпадат от обществени поръчки и офертите им не се отварят и разглеждат. Често  кандидати са принудени да създават специални предприятия и кооперации,  чрез които да могат да кандидатстват. 

Според БТПП удачно би било всички кандидати да могат да участват, респ. да се разглеждат офертите им, като на специализираните  предприятия или кооперации на хора с увреждания се дават допълнителни точки.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Камарата на испанската промишленост и търговия в България – домакин на срещата Още
Зам.-председателят на Българска асоциация „Труд, здраве и безопасност“ разговаря с ръководството на Палатата
Дискутирани бяха въпроси, свързани с участие на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в обществени поръчки Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Германската икономика в България връчи Годишните си награди
Булпрос Консултинг, КАН Учтехспорт България и Рефан България бяха удостоени с Наградата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове
Основната част от предлаганите промени са във връзка с влезлите в сила от 1 януари 2015 г. изменения и допълнения на КСО Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта набира 30 младежи за професионално обучение в Германия
По специалностите „Бетонно и стоманобетонно строителство” и „Пътно строителство” Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕС подкрепя финансово българската наука
Избрани са 31 проекта от цяла Европа, като сред тях е и на Института по молекулярна биология и биотехнологии в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Регионален форум по интернет управление и EuroDIG 2015
3-5 юни 2015, София Още