Брой 61 (571), 31-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП не подкрепя проекта за решение на Народното събрание за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали


Във връзка с внесен за разглеждане и приемане в Народното събрание проект на решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали и поискано от БТПП становище по проекта и мотивите към него, Палатата изразява следната позиция:

Българската търговско-промишлена палата не подкрепя проекта:

  1. Приемането на подобно решение би представлявало противоконституционен акт, тъй като противоречи на конституционния принцип за разделение на властите:

Конституцията обявява, че България е държава с парламентарно управление, което може да наведе на грешния извод, че Народното събрание може да се занимава с всякакви въпроси, както и да се намесва във всички аспекти на управление на страната. Обстоятелството, че според формата си на управление България е парламентарна република не означава, че тя се управлява от Народното събрание. Парламентарното управление не означава управление на Парламента, тъй като това противоречи на другия основен конституционен принцип  за разделение на властите (чл. 8 от Конституцията). Принципът на разделението на властите гарантира не само установяването на баланс между трите власти (законодателна, изпълнителна и съдебна), но и взаимното възпиране на властите помежду им, предотвратяване възможността една власт да доминира над другите, да се установи взаимодействие, а не надмощие.

Ето защо, ако под претекст за икономическа целесъобразност, обществен интерес и др. под. която и да е от трите власти се опита да да си присвои допълнителни (извънконституционни) правомощия, тя ще „декомпозира установения модел”  на взаимодействие между трите власти и „ще разстрои системата” (цит. Реш. № 6/11.04.2012 г. на Конституционния съд по к.д. № 3/2912 г.).

Дейността по сключването и прекратяването на концесионните договори е в правомощие на изпълнителната, а не на законодателната власт. Поради това и предвид гореизложеното евентуалното приемане от парламента  парламентарно решение, с което възлага на изпълнителната власт прекратяване на концесионни договори ще представлява противоконституционен акт, тъй като с него Народното събрание надхвърля конституционните си правомощия.

  1. Независимо от гореизложеното предложеният проект за решение не е придружен от необходимия икономически анализ и обосновка, поради което като неаргументиран е неубедителен.

Позицията на Палатата е изпратена до председателя на Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепя проекта за решение на Народното събрание за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали
Дейността по сключването и прекратяването на концесионните договори е в правомощие на изпълнителната, а не на законодателната власт Още
Проект "Linked2Media" за подобряване на маркетинговата стратегия на МСП
Разработена е иновативна платформа, чрез която фирмите могат да следят трендовете на своята репутация Още
Обсъждане на идеи, свързани с дейността на Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП
Изразено бе мнение за необходимостта от създаване на отделен съвет, занимаващ се конкретно с проблемите на енергетиката Още
Среща с делегация от Бремен по проблемите на образованието в България
Гостите бяха запознати с оценката на бизнеса за образованието на младите хора у нас Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Превантивна кампания на Съюза на пивоварите „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат”
Добра практика за корпоративна социална отговорност в подкрепа на обществения интерес Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българска бизнес делегация ще посети международното изложение NRA show в Чикаго
Най-голямото международно събитие за хранително-вкусова, хотелиерско-ресторантьорска и хоспиталити индустрии Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
МТСП представи резултати от проект "Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики"
Очаква се с близо 5 процента да се повиши заетостта до 2018 г., прогнозира министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Парламентът въведе таван за лихвите по потребителските кредити
Според приетите законови промени договорът за потребителски кредит ще се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Стандартизацията и малките и средните предприятия – темата на новия брой на списание „БДС Компас”
Посочени са пречките, ограничаващи осведомеността и прилагането на стандартите Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия повдига въпроси относно предвиждани промени в Закона за енергетиката
Министерството на икономиката и енергетиката разпространи позиция относно готвените промени Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Разходите за труд в България са най-ниски в ЕС, но нарастват скорострелно
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още