Брой 61 (571), 31-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

МТСП представи резултати от проект "Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики"


Очаква се с близо 5 процента да се повиши заетостта до 2018 г., когато в заетост ще бъдат включени 3.034 млн. лица. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на пресконференция в Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Той представи прогнозни данни, изготвени по проект на министерството „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” с финансовата подкрепа на на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на стойност около 900 хил. лв. Целта на проекта е чрез изграждане на Система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики да се осигурят надеждни прогнози за търсенето и предлагането на труд в България.

„Образованието трябва да отговаря на потребностите на бизнеса, за да се преодолеят диспропорциите на пазара на труда. Изводите по проекта открояват нуждата от въвеждането на дуалното обучение, защото професионалното образование спомага за прехода от образование към заетост”, уточни министър Адемов.

Над 270 000 работни места ще бъдат разкрити през следващите няколко години, като над 157 000 ще бъдат за специалисти със средно образование и 118 000 за висшисти, обобщи заместник-министър Росица Янкова. На база на първоначалните прогнози дипломата за висше образование ще осигурява 90 процента заетост.

Икономическите дейности с най-висок брой работни места през 2018 г. се очаква да бъдат търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (542 925 работни места), образование (216 002 работни места), строителство (204 326 работни места), транспорт, складиране и пощи (180 975 работни места), производство на текстил, кожи и изделия от тях (175 137 работни места).

Към момента проучванията на МТСП показват, че най-много работни места се откриват в сферата на информационните технологии, административните и обслужващи дейности, търговията, продажбите и производството. Сред най-търсените специалисти са програмисти, инженери, лекари, учители, консултант продажби, оператори на машини, шофьори, сервитьори и готвачи.

Прогнозните данни от проекта ще бъдат използвани в рамките на механизма, приет от Министерски съвет и от министерствата и областните администрации, при разработване и провеждане на секторните политики в социално-икономическата област за планиране и провеждане на активната политика на пазара на труда, при определяне на план-приема за средните професионални и висшите училища, както и при организирането на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепя проекта за решение на Народното събрание за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали
Дейността по сключването и прекратяването на концесионните договори е в правомощие на изпълнителната, а не на законодателната власт Още
Проект "Linked2Media" за подобряване на маркетинговата стратегия на МСП
Разработена е иновативна платформа, чрез която фирмите могат да следят трендовете на своята репутация Още
Обсъждане на идеи, свързани с дейността на Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП
Изразено бе мнение за необходимостта от създаване на отделен съвет, занимаващ се конкретно с проблемите на енергетиката Още
Среща с делегация от Бремен по проблемите на образованието в България
Гостите бяха запознати с оценката на бизнеса за образованието на младите хора у нас Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Превантивна кампания на Съюза на пивоварите „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат”
Добра практика за корпоративна социална отговорност в подкрепа на обществения интерес Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българска бизнес делегация ще посети международното изложение NRA show в Чикаго
Най-голямото международно събитие за хранително-вкусова, хотелиерско-ресторантьорска и хоспиталити индустрии Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
МТСП представи резултати от проект "Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики"
Очаква се с близо 5 процента да се повиши заетостта до 2018 г., прогнозира министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Парламентът въведе таван за лихвите по потребителските кредити
Според приетите законови промени договорът за потребителски кредит ще се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Стандартизацията и малките и средните предприятия – темата на новия брой на списание „БДС Компас”
Посочени са пречките, ограничаващи осведомеността и прилагането на стандартите Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия повдига въпроси относно предвиждани промени в Закона за енергетиката
Министерството на икономиката и енергетиката разпространи позиция относно готвените промени Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Разходите за труд в България са най-ниски в ЕС, но нарастват скорострелно
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още