Брой 61 (571), 31-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

Парламентът въведе таван за лихвите по потребителските кредити


Парламентът въведе таван за лихвите по потребителските кредити. Годишният процент на разходите по потребителски кредит не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с Постановление на Министерския съвет. Това приеха народните представители с приети на второ четене промени в Закона за потребителския кредит. Предложението за таван на лихвите беше направено от Георги Анастасов, Борис Цветков и Георги Кадиев от ПГ на Коалиция за България. Предложението беше прието с гласове на депутати от всички парламентарни групи.

Георги Кадиев обясни пред журналисти, че законовият лихвен процент е около 0.1% плюс 10%. По думите му с приетия текст се слага таван от около 50.5% за годишна лихва по всички потребителски кредити, включително ипотечните и т.нар. "бързи". Всички настоящи договори, които не отговарят на този закон, ще се считат за невалидни, посочи депутатът. Според приетите законови промени договорът за потребителски кредит ще се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на договора ще се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт - не по-малък от 12 пункта, в два екземпляра - по един за всяка от страните по договора.

По силата на приетите текстове кредиторът ще може да събира от потребителя такси и комисиони за допълнителни услуги, свързани с договора за потребителски кредит. Той няма да може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита. Няма да може да събира и повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие. Според приетите промени Общите условия в договора за потребителски кредит ще трябва да се подписват от страните на всяка страница. Депутатите регламентираха и определянето на референтния лихвен процент, който се използва като основа за изчисляване на приложимия към договора за потребителски кредит променлив лихвен процент по кредита. Според промените референтният лихвен процент представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт или комбинация от тях.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепя проекта за решение на Народното събрание за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали
Дейността по сключването и прекратяването на концесионните договори е в правомощие на изпълнителната, а не на законодателната власт Още
Проект "Linked2Media" за подобряване на маркетинговата стратегия на МСП
Разработена е иновативна платформа, чрез която фирмите могат да следят трендовете на своята репутация Още
Обсъждане на идеи, свързани с дейността на Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП
Изразено бе мнение за необходимостта от създаване на отделен съвет, занимаващ се конкретно с проблемите на енергетиката Още
Среща с делегация от Бремен по проблемите на образованието в България
Гостите бяха запознати с оценката на бизнеса за образованието на младите хора у нас Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Превантивна кампания на Съюза на пивоварите „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат”
Добра практика за корпоративна социална отговорност в подкрепа на обществения интерес Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българска бизнес делегация ще посети международното изложение NRA show в Чикаго
Най-голямото международно събитие за хранително-вкусова, хотелиерско-ресторантьорска и хоспиталити индустрии Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
МТСП представи резултати от проект "Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики"
Очаква се с близо 5 процента да се повиши заетостта до 2018 г., прогнозира министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Парламентът въведе таван за лихвите по потребителските кредити
Според приетите законови промени договорът за потребителски кредит ще се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Стандартизацията и малките и средните предприятия – темата на новия брой на списание „БДС Компас”
Посочени са пречките, ограничаващи осведомеността и прилагането на стандартите Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия повдига въпроси относно предвиждани промени в Закона за енергетиката
Министерството на икономиката и енергетиката разпространи позиция относно готвените промени Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Разходите за труд в България са най-ниски в ЕС, но нарастват скорострелно
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още