Брой 63 (1327), 31-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

АОБР се обяви против увеличението на цена „задължение към обществото“ в крайната цена на електроенергията

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща четирите национално представителни работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпрати писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с намерението за увеличение на цената на електроенергията и по-конкретно добавката „задължение към обществото“.

В писмото се посочва, че през първите месеци на 2017 г. държавната енергетика функционираше в условията на несигурност и непредвидимост, което изложи всички участници в системата на риск и изпитания. Това, както и липсата  на прозрачност на пазара на балансираща енергия, доведоха до съмнения за надеждността на електроенергийната система и подозрения за манипулации в ценообразуването.

Работодателите напомнят, че увеличението на цената на електроенергията, посредством т.нар. „задължение към обществото“, е в пряка причинно-следствена връзка с отложеното увеличение на цената на природния газ. Така нареченото „кръстосаното субсидиране”, типично доведе до дискриминационно отношение спрямо индустрията.

Според членовете на АОБР, в резултат на забавените действия на КЕВР индустрията ще понесе солидни загуби.

Четирите работодателски организации настояват КЕВР да потърси по-усърдно алтернативни възможности за оптимизиране на цените, които да не водят до увеличение на цената „задължения към обществото“ на всеки няколко месеца. При настоящото положение енергоемкият бизнес е поставен под натиска на едновременното увеличение на цената на природния газ и на електроенергията.

Писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР се обяви против увеличението на цена „задължение към обществото“ в крайната цена на електроенергията
Настоява КЕВР да потърси по-усърдно алтернативни възможности за оптимизиране на цените Още
Цветан Симеонов: Всеки положен труд трябва да бъде заплатен - практиката ни е нула толерантност към некоректните работодатели
БТПП участва в дискусия „Законови гаранции за защита правата на работещите от некоректни работодатели” Още
БТПП подкрепя инициатива за професионална реализация на хора с увреждания
Промотиране сред работодателите на електронната платформа JAMBA Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
10 години членство в ЕС
Европейските фондове са допринесли за по-висок БВП с 9.3% Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
НСИ: През януари нарастват доставките на природен газ с 15% и на електроенергия - с 11.2%
През януари бяха отчетени много ниски температури и енергетиката бе поставена на изпитание Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване по предложение за нова работна тема: Изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко"
По отношение на опаковките от полимерни материали, предназначени за контакт с храни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар "Наука, технологии и иновации за общество на бъдещето" - с лектори от Япония
13 април 2017 г., Аула на Софийски университет "Св. Климент Охридски", София Още