Брой 63 (1327), 31-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепя инициатива за професионална реализация на хора с увреждания


Председателят на Балканския институт за възстановяване и развитие Методи Митев се срещна с председателя на Палатата  Цветан Симеонов.

Обсъдени бяха възможностите за обучение и реализация на хора в неравностойно положение. Споделен бе опита на БТПП по въпроса – чрез изпълнение на проекта „CONNECTION” и издаването на ръководства за малки и средни предприятия за наемане на лица с увреждания в трансграничния регион България – Сърбия.

Методи Митев представи електронната платформа JAMBA, която има за цел да осигурява среда за предварителна подготовка и последващ подбор с цел професионална реализация на хора с увреждания в България. Създателите на платформата промотират идеята сред работодателите, с цел наемане на хора в неравностойно положение, като в случай че кандидатите нямат нужната квалификация, от екипа на JAMBA ще предоставят необходимото обучение, както и ментор в периода на адаптация на новия служител.

Съгласувано бе тази инициатива да бъде представена в предложенията на БТПП към новото правителство с цел оказване на необходимото съдействие от страна на държавните институции.

----------
Съгласно Кодекса на труда в България работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите - в зависимост от икономическата дейност. При определянето на общия брой на работниците и служителите не се вземат предвид морските лица, работещи в предприятието. Частта от общия брой на работниците и служителите по икономически дейности се определя от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването.

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР се обяви против увеличението на цена „задължение към обществото“ в крайната цена на електроенергията
Настоява КЕВР да потърси по-усърдно алтернативни възможности за оптимизиране на цените Още
Цветан Симеонов: Всеки положен труд трябва да бъде заплатен - практиката ни е нула толерантност към некоректните работодатели
БТПП участва в дискусия „Законови гаранции за защита правата на работещите от некоректни работодатели” Още
БТПП подкрепя инициатива за професионална реализация на хора с увреждания
Промотиране сред работодателите на електронната платформа JAMBA Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
10 години членство в ЕС
Европейските фондове са допринесли за по-висок БВП с 9.3% Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
НСИ: През януари нарастват доставките на природен газ с 15% и на електроенергия - с 11.2%
През януари бяха отчетени много ниски температури и енергетиката бе поставена на изпитание Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване по предложение за нова работна тема: Изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко"
По отношение на опаковките от полимерни материали, предназначени за контакт с храни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар "Наука, технологии и иновации за общество на бъдещето" - с лектори от Япония
13 април 2017 г., Аула на Софийски университет "Св. Климент Охридски", София Още