Брой 63 (1327), 31-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Обществено допитване по предложение за нова работна тема: Изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко"


Съгласно изискванията, описани в стандарта БДС 12:2010 „Българско кисело мляко” по отношение на опаковките от полимерни материали, предназначени за контакт с храни, производителите на българско кисело мляко могат да използват само полистиренови кофички. В тази връзка „Обединена млечна компания” – Пловдив, „Димитър Маджаров – 2” ЕООД и „Полидей – 2” ООД правят предложение за изменение на стандарта, като изискванията за полимерните опаковки, описани в него, се приведат в пълно съответствие с изискванията на действащото национално и европейско законодателство.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението в Български институт за стандартизация до 30.04.2017 г. на Мария Христова, секретар на  БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”, на имейл: maria.hristova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 588.

За повече информация тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР се обяви против увеличението на цена „задължение към обществото“ в крайната цена на електроенергията
Настоява КЕВР да потърси по-усърдно алтернативни възможности за оптимизиране на цените Още
Цветан Симеонов: Всеки положен труд трябва да бъде заплатен - практиката ни е нула толерантност към некоректните работодатели
БТПП участва в дискусия „Законови гаранции за защита правата на работещите от некоректни работодатели” Още
БТПП подкрепя инициатива за професионална реализация на хора с увреждания
Промотиране сред работодателите на електронната платформа JAMBA Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
10 години членство в ЕС
Европейските фондове са допринесли за по-висок БВП с 9.3% Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
НСИ: През януари нарастват доставките на природен газ с 15% и на електроенергия - с 11.2%
През януари бяха отчетени много ниски температури и енергетиката бе поставена на изпитание Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване по предложение за нова работна тема: Изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко"
По отношение на опаковките от полимерни материали, предназначени за контакт с храни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар "Наука, технологии и иновации за общество на бъдещето" - с лектори от Япония
13 април 2017 г., Аула на Софийски университет "Св. Климент Охридски", София Още