Брой 173 (430), 05-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Бизнесът подкрепя въвеждането на система за получаване на професионална квалификация още в средните училища


БТПП подкрепя идеята за въвеждане на система, според която младите трябва да получават професионални умения  още в средните училища. Тази система, комбинираща теорията и практиката, е предпоставка за успеха на българския икономически модел.

БТПП е на мнение, че трябва да има партньорство между бизнеса и училищата, за да могат младите да се квалифицират отрано. Проведената анкета сред членовете на Палатата показва, че фокусът, който поставят фирмите през 2013 г., е върху стажантските програми и необходимостта от професионално ориентиране още от училище. Според членовете на БТПП липсват квалифицирани кадри или такива с подходящо образование. Те уточняват още, че най-голямо изоставане в качество има в средното професионално образование. 69% от фирмите считат, че обучението при повечето професионални гимназии не отговаря на съвременните процеси и технологии. Добре е да се помисли и за откриване на възможност специалисти от практиката да бъдат привличани като преподаватели в учебния процес.

Членовете на БТПП акцентират върху следните мерки в системата на образованието:

  • Придобиване на адекватни знания и умения за бъдещата професия, като се набляга на практическата насоченост при учениците и студентите;
  • Разширяване на партньорството бизнес - образование чрез: стажантски програми, представящи реална възможност за навлизане в професията; часове в училище по професионално ориентиране;
  • Изработване на учебници на разбираем език, без сложна терминология;
  • Съобразяване в приема на студенти и ученици в професионалните гимназии с необходимостта на бизнеса от съответните специалисти.
  • Подбиране на мотивирани преподаватели с доказан опит в съответната област, вкл. и представители от бизнеса.

БТПП счита, че споразумението между образователното, социалното и икономическото министерство, обявено за подписване през септември, не е пътят за реализиране на идеята за въвеждане на иновативната образователна система. Административните структури по принцип не действат със споразумение, а се формира съвместна работна група, която изготвя програма със срокове и отговорници, а Министерският съвет я приема за изпълнение. Тук няма място за споразумение, а за разпореждане от министър-председателя до тримата министри. БТПП е готова да съдейства на компетентните органи и институции за оформяне на програмата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът подкрепя въвеждането на система за получаване на професионална квалификация още в средните училища
Специализираните професионални способности и умения и добрите основни познания са предпоставка за успеха на българския икономически модел Още
Предстои форум за търговия и сътрудничество между България и Китай във фармацевтичния сектор
Представители на 16 големи китайски фармацевтични компании ще посетят страната ни Още
Проведе се редовното заседание на Съвета на настоятелите на БАН
Създава се Национална академична мрежа от регионални центрове, която има амбицията да „доведе" науката до всички региони Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар относно забавянето на плащанията и въвеждането на нова европейска директива за борба с този проблем
Семинарът е без такса участие и ще се състои на 24 октомври в Интер Експо Център - София Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Растеж от 0.2% на БВП през второто тримесечие на 2013 г.
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
С над 18 млн. лв. допълнително ще бъдат финансирани проекти за развитие на приложните изследвания
Това ще позволи да бъдат финансирани още 12 проекта от Списъка с резервни проектни предложения, успешно преминали оценка Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Намаляване на рисковете от банкирането в сянка
ЕС дава ход на планове за регулиране на „сенчестата“ банкова система, която допринесе за избухването на кредитната криза Още