Брой 173 (430), 05-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Намаляване на рисковете от банкирането в сянка


Повечето регулаторни изисквания, наложени на финансовия сектор след началото на икономическия спад през 2008 г., са насочени към официалната банкова система. Дейностите на паралелната банкова система, в която влизат хедж фондовете, частните дялови инвестиции и секюритизацията, са подобни на тези на банките, но по традиция са по-слабо контролирани. Банкирането в сянка няма достъп до помощ от централните банки или до предпазни мерки като застраховане на депозити и дългови гаранции.

Въпреки че банкирането в сянка помага за предоставяне на финансова ликвидност на банковия сектор, то също така доведе до създаване на нестабилност във финансовата система през последните години. Тази нестабилност допринесе за краха на Леман Брадърс през 2008 г. и за „замразяването“ на световните кредитни пазари по време на финансовата криза.

Отстраняване на причините за финансовата нестабилност

В световен мащаб общият размер на активите на „сенчестия“ банков сектор е нараснал повече от два пъти през последното десетилетие — до над 50 трилиона евро, като в момента възлиза на почти една трета от глобалната финансова система. Стойността на банкирането в сянка в Европа се оценява на повече от 23 трилиона евро.

Големият размер на банковия сектор в сянка и тесните му връзки с регулирания финансов сектор го превръщат в потенциален източник на системен риск за държави, правителства и данъкоплатци, тъй като всяка слабост може да предизвика „епидемия“, която ще засегне регулирания финансов сектор.

Капиталови изисквания

В предложените от ЕС реформи се призовава някои видове фондове на паричния пазар (ФПП) да поддържат паричен буфер в размер на 3 % от своите активи, за да се намали риска от напускане на инвеститори в тях, както се случи по време на финансовата криза.

ЕС също така предлага определяне на дневни и седмични равнища на ликвидност за ФПП, както и мерки за по-добро предвиждане на мащабни обратни изкупувания и за намаляване на предоверяването на кредитни рейтинги на трети страни.

ЕС работи съвместно с Г-20 за намаляване на рисковете от банкирането в сянка. Очаква се препоръките на Съвета за финансова стабилност на Г-20 да бъдат подкрепени от лидерите на страните от групата на 5 и 6 септември 2013 г. в Санкт Петербург.

Още за банкирането в сянка

Пътна карта на Комисията за справяне с присъщите на банкирането в сянка рискове

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът подкрепя въвеждането на система за получаване на професионална квалификация още в средните училища
Специализираните професионални способности и умения и добрите основни познания са предпоставка за успеха на българския икономически модел Още
Предстои форум за търговия и сътрудничество между България и Китай във фармацевтичния сектор
Представители на 16 големи китайски фармацевтични компании ще посетят страната ни Още
Проведе се редовното заседание на Съвета на настоятелите на БАН
Създава се Национална академична мрежа от регионални центрове, която има амбицията да „доведе" науката до всички региони Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар относно забавянето на плащанията и въвеждането на нова европейска директива за борба с този проблем
Семинарът е без такса участие и ще се състои на 24 октомври в Интер Експо Център - София Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Растеж от 0.2% на БВП през второто тримесечие на 2013 г.
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
С над 18 млн. лв. допълнително ще бъдат финансирани проекти за развитие на приложните изследвания
Това ще позволи да бъдат финансирани още 12 проекта от Списъка с резервни проектни предложения, успешно преминали оценка Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Намаляване на рисковете от банкирането в сянка
ЕС дава ход на планове за регулиране на „сенчестата“ банкова система, която допринесе за избухването на кредитната криза Още