Брой 173 (430), 05-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Растеж от 0.2% на БВП през второто тримесечие на 2013 г.


През второто тримесечие на 2013 г. БВП възлиза на 19 398 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 9 918 млн., като на човек от населението се падат 1 363 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.2% на БВП през второто тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и намаление от 0.1% спрямо първото тримесечие на 2013 година. Това сочат публикуваните данни на Националния статистически институт.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2013 г. възлиза на 19 398 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 2 666 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.498526 лв. за щатски долар БВП възлиза на 12 945 млн. долара и съответно на 1 779 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП e 9 918 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 363 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2013 г. e 16 691 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 1.0 процентeн пункт и достига 6.4%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.3 процентни пункта и достига 31.8%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и достига до ниво от 61.8% при 61.5% през съответния период на предходната година.

Пълните данни ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът подкрепя въвеждането на система за получаване на професионална квалификация още в средните училища
Специализираните професионални способности и умения и добрите основни познания са предпоставка за успеха на българския икономически модел Още
Предстои форум за търговия и сътрудничество между България и Китай във фармацевтичния сектор
Представители на 16 големи китайски фармацевтични компании ще посетят страната ни Още
Проведе се редовното заседание на Съвета на настоятелите на БАН
Създава се Национална академична мрежа от регионални центрове, която има амбицията да „доведе" науката до всички региони Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар относно забавянето на плащанията и въвеждането на нова европейска директива за борба с този проблем
Семинарът е без такса участие и ще се състои на 24 октомври в Интер Експо Център - София Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Растеж от 0.2% на БВП през второто тримесечие на 2013 г.
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
С над 18 млн. лв. допълнително ще бъдат финансирани проекти за развитие на приложните изследвания
Това ще позволи да бъдат финансирани още 12 проекта от Списъка с резервни проектни предложения, успешно преминали оценка Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Намаляване на рисковете от банкирането в сянка
ЕС дава ход на планове за регулиране на „сенчестата“ банкова система, която допринесе за избухването на кредитната криза Още