Брой 66 (1330), 05-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 България участва в конференция по здравеопазване в Берлин


От 4 април в Берлин започна 30-та GS1 конференция по здравеопазване под мотото „Представете си един свят, един стандарт, една визия: да подобрим сигурността на пациента!“.

Конференцията се провежда два пъти годишно в различна страна и континент и е ключово събитие за споделяне на информация, новости и постижения в GS1 общността за сектор здравеопазване, като броят на регистрираните участниците от различни страни от целия свят надвишава 300.

Тридневната конференция стартира с пленарна сесия за приложимостта на стандартите в болниците – сканиране при болничното легло, сътрудничество в болниците, внедряване в болниците, регулаторни изисквания за лекарства и ваксини.

Водещи лидери от частния сектор на здравеопазването, както и правителствени агенции представят прогреса от внедряването в световен мащаб на стандартите GS1, и как това повишава безопасността на пациента, сигурността по веригата на доставки и ефективността.

По предварителна покана като лектор на конференцията участва Илиана Паунова, изп. секретар на Българската организация за верификация на лекарствата. В своето изложение днес тя говори за напредъка във внедряването на Директивата за фалшивите лекарства в България, създаването на Българската организация за верификация на лекарства и сътрудничеството с GS1 България.

Презентация относно напредъка по прилагане на Директивата в европейски мащаб направи и Андреас Волтер, генерален директор на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии EFPIA. В доклада си той няколко пъти цитира с много позитиви България.

GS1 България е представена на конференцията от свой експерт за стандартите GS1 в сектора на здравеопазването.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Ливано-български бизнес форум се проведе в Бейрут
Над 90 ливански фирми се включиха в двустранните срещи с българската делегация, организирана от БТПП Още
АОБР подкрепя предложените от МОН промени в Закона за развитието на академичния състав
Въвеждането на минимални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен е предпоставка за повишаване качеството на висшето образование и научните изследвания Още
GS1 България участва в конференция по здравеопазване в Берлин
Глобална платформа за свързаните в здравния сектор заинтересовани страни от цял свят Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Главна инспекция по труда стартира засилените проверки в строителството
Всеки трети акт за спиране на необезопасено работно място и оборудване е при строително-монтажни работи Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Магистърска степен по интелектуална собственост със специализация по дизайн
За завършили бакалавърска степен по икономика, бизнес мениджмънт, бизнес администрация, хуманитарни науки, точни и инженерни науки, право Още