Брой 67 (1331), 06-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Извънредният и пълномощен посланик на Япония изнесе лекция в БТПП

Георги Стоев, зам.-председател на БТПП и съпредседател на Българо-японския икономически съвет, откри традиционната среща на завършилите Токайския университет в България – съвместна инициатива на Палатата и Асоциацията на завършилите Токайския университет в България, представлявана от Биляна Радославова. В приветствието си към участниците Георги Стоев отбеляза положителното развитие на българо-японското търговско-икономическо сътрудничество и очерта някои основни моменти от съвременните отношения между страните от ЕС и Япония - като предстоящото споразумение за свободна търговия, което се очаква да бъде подписано тази година.

Тема на срещата бе „Политика на японското правителство в науката и образованието и връзка с бизнеса“. Лекция  изнесе Н.Пр. Шиничи Яманака,  извънреден и пълномощен посланик на Япония в България.

Посланик Яманака представи някои от най-важните характеристики на японското общество и индустрия, подчертавайки както слабите, така и силните страни в своя SWOT- анализ. Предизвикателства пред страната на изгряващото слънце са спадът на инвестициите в дългосрочна научно-изследователска дейност, за сметка на инвестициите в краткосрочни проекти, забавен растеж на БВП, както и демографската прогноза.

Като силни страни на Япония Н.Пр. Яманака посочи насърчителните мерки за т.нар. отворени иновации и за заздравяването на връзката между науката и бизнеса, прехода към индустрия 5.0, високотехнологичните фабрики, като не на последно място бе подчертана и ролята на японските изкуства и култура, които успешно надхвърлят географските граници на  далекоизточната страна.

НОВИНИ ОТ БТПП
Продължава посещението на българската делегация в Ливан
Поредица от срещи с представители на правителството, на фирми и с Асоциацията на ливанските индустриалци Още
Извънредният и пълномощен посланик на Япония изнесе лекция в БТПП
Тема: „Политика на японското правителство в науката и образованието и връзка с бизнеса” Още
Нови членове на Палатата
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Промишленото производство през януари намалява с 1,2% на годишна база
Спад с 3,7% в преработващата промишленост и намаление с 2,8% в добивната промишленост Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
150 български научни организации изпълняват проекти по „ХОРИЗОНТ 2020“
150 български научни организации са спечелили 252 проекта по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публична консултация на ЕК относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока
Целта на консултацията е да се събере информация от различни заинтересовани страни с цел отчитане на опита им... Още