Брой 67 (1331), 06-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Промишленото производство през януари намалява с 1,2% на годишна база


Календарно изгладеният индекс на промишленото производство през януари регистрира спад от 1,2% на годишна база, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение с януари 2016 година намалението на промишленото производство, отчетено в преработващата промишленост, е с 3,7%, а в добивната промишленост – с 2,8%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, е отчетено увеличение от 6,9%.

Календарно изгладените данни показват намаление от 10,3% на строителната продукция през януари 2017 г. в сравнение със същия месец на миналата година.

На годишна база понижението на строителната продукция през януари 2017 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 13,5%, а при сградното строителство намалението е със 7,5%.

Търговия на дребно

През януари оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 4% спрямо същия месец на предходната година.

На годишна база оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 24%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 22%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 12,1%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 11,3%.

Намаление е регистрирано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 9%, и в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 4,1%.

За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2016 г. се изразходват 72,2% от произведения БВП, като реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2015 година е 1,7%, показват сезонно изгладените данни, отчетени от НСИ.

Още по темата

Потребителски цени

През февруари хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 0,9% в сравнение със същия месец на 2016 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата „Съобщения” - с 5,7%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. индексът на цените на жилищата нараства с 8,1% в сравнение със същото тримесечие на 2015 година.

Цени на производител

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2017 година се увеличава с 2,9% в сравнение със същия месец на 2016 година.

Нарастване на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 13,9%, в преработващата промишленост - с 5,4%, а намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,2%.

По данни от конюнктурната анкета през март 2017 г. мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да запазят равнището си през следващите три месеца. Те обаче смятат, че през март в сравнение с февруари ще има понижение с 1,4 пр.п. на осигуреността на производството с поръчки от чужбина.

НОВИНИ ОТ БТПП
Продължава посещението на българската делегация в Ливан
Поредица от срещи с представители на правителството, на фирми и с Асоциацията на ливанските индустриалци Още
Извънредният и пълномощен посланик на Япония изнесе лекция в БТПП
Тема: „Политика на японското правителство в науката и образованието и връзка с бизнеса” Още
Нови членове на Палатата
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Промишленото производство през януари намалява с 1,2% на годишна база
Спад с 3,7% в преработващата промишленост и намаление с 2,8% в добивната промишленост Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
150 български научни организации изпълняват проекти по „ХОРИЗОНТ 2020“
150 български научни организации са спечелили 252 проекта по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публична консултация на ЕК относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока
Целта на консултацията е да се събере информация от различни заинтересовани страни с цел отчитане на опита им... Още