Брой 67 (1331), 06-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Публична консултация на ЕК относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока


Настоящата консултация се отнася до прилагането на Директива 85/374/ЕИО относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, изменена с Директива 1999/34/ЕО. Ако дефектен продукт причинява вреда на потребителите, производителят трябва да предостави обезщетение, независимо дали е налице небрежност или вина от страна на производителя. Европейската комисия инициира тази публична консултация като кани всички заинтересовани страни да вземат участие в попълването й.

Тя е адресирана към:

  • предприятия
  • потребители
  • правни консултанти
  • промишлени асоциации
  • застрахователни дружества
  • държавни органи
  • представители на академичната общност

Законодателството за отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, се прилага за всеки продукт на пазара, включително за първични селскостопански продукти и електроенергия, в рамките на Европейското икономическо пространство (28 държави членки, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Съгласно него увредената страна трябва да докаже дефекта, вредата и причинно-следствената връзка между вредата и дефекта. Тя обаче не е длъжна да докаже наличие на небрежност или вина на производителя.

Целта на консултацията е да се събере информация от различни заинтересовани страни с цел отчитане на опита им в прилагането на Директивата основно през последните петнадесет години с оглед на бъдещото законодателство в тази насока.

Този вид консултации целят да анализират мненията на заинтересованите страни по темата с цел формирането на политики, насочени към техните нужди.

Моля, изпращайте попълнените бланки до отдел Европейски иновационен и информационен център към БТПП на адрес: een@bcci.bg.

Крайният срок за участие е 24.04.2017г.

Приложение: Бланка с въпроси

НОВИНИ ОТ БТПП
Продължава посещението на българската делегация в Ливан
Поредица от срещи с представители на правителството, на фирми и с Асоциацията на ливанските индустриалци Още
Извънредният и пълномощен посланик на Япония изнесе лекция в БТПП
Тема: „Политика на японското правителство в науката и образованието и връзка с бизнеса” Още
Нови членове на Палатата
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Промишленото производство през януари намалява с 1,2% на годишна база
Спад с 3,7% в преработващата промишленост и намаление с 2,8% в добивната промишленост Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
150 български научни организации изпълняват проекти по „ХОРИЗОНТ 2020“
150 български научни организации са спечелили 252 проекта по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публична консултация на ЕК относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока
Целта на консултацията е да се събере информация от различни заинтересовани страни с цел отчитане на опита им... Още