Брой 67 (1331), 06-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

150 български научни организации изпълняват проекти по „ХОРИЗОНТ 2020“


150 български научни организации са спечелили 252 проекта по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ от нейното начало през 2014 г. до сега. До момента по тази линия в страната ни са влезли 42 млн. евро. Това отрежда на България 24 място от 28 държави членки на ЕС по участие и усвояване на средства по програмата. По-малко финансиране от България са получили Литва, Латвия, Хърватска и Кипър.

Най-много са парите, вложени в направление „Сигурна, чиста и ефективна енергия“ – 6 731 124 евро. Следват направленията „Информационни и комуникационни технологии“ с 3 463 790 евро и дейности „Мария Склодовска-Кюри“ с 3 234 681 евро.

34 български организации участват в реализацията на 42 проекта по първото направление. Пример е община Бургас, която заедно с градовете Бордо, Варшава, Лисабон, Лондон и Милано изпълнява проект „Sharing Cities” (Споделящи градове) за внедряване на интелигентни системи в области като електрическата мобилност, системи за интелигентно управление на енергията, интелигентно улично осветление, енергийна ефективност на сгради и др.

По направление дейности „Мария Склодовска-Кюри“ се организира „Нощ на учените“ в цялата страна. По време на проявата гражданите могат да видят различни научни експерименти и разработки, както и да се запознаят с постиженията на българските учени.

През последната година научните ни организации, спечелили най-много проекти, са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Медицинският университет – Варна, „Онтотекст“ АД, Институтът по механика и Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН.

Това беше отчетено на първата работна среща на новосъздадената Национална контактна мрежа по „Хоризонт 2020“. За контактни лица по обявените конкурси на програмата са избрани експерти от държавни институции, научни организации, висши училища, неправителствени организации и бизнеса. Основната им задача ще бъде да предоставят информация за българското участие в конкурсите, обясни министърът на образованието и науката проф. Николай Денков при откриването на срещата. Той уточни, че не става дума за докладване на резултатите от проведените конкурси, а по-скоро за структуриране и анализ на информацията и предоставяне на конкретни препоръки за подобряване на участието на България в Рамковата програма.

Проф. Денков заяви, че през 2018 г. ще започнат преговори между България и ЕК за продължение на „Хоризонт 2020“ в следващия програмен период. Предстоят широки обществени обсъждания и консултации по всички важни за страната ни сфери. За тях покани ще получат всички научни организации с капацитет в тези направления, добави още министърът.

Източник: mon.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Продължава посещението на българската делегация в Ливан
Поредица от срещи с представители на правителството, на фирми и с Асоциацията на ливанските индустриалци Още
Извънредният и пълномощен посланик на Япония изнесе лекция в БТПП
Тема: „Политика на японското правителство в науката и образованието и връзка с бизнеса” Още
Нови членове на Палатата
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Промишленото производство през януари намалява с 1,2% на годишна база
Спад с 3,7% в преработващата промишленост и намаление с 2,8% в добивната промишленост Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
150 български научни организации изпълняват проекти по „ХОРИЗОНТ 2020“
150 български научни организации са спечелили 252 проекта по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публична консултация на ЕК относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока
Целта на консултацията е да се събере информация от различни заинтересовани страни с цел отчитане на опита им... Още