Брой 127 (1391), 06-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в Юлската пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в Юлската ПЛЕНАРНА СЕСИЯ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която се проведе в Европейската  комисия, сграда „Charlemagne“ . Участниците в сесията  приеха Резолюция относно приноса на ЕИСК към работната програма на Европейската комисия за 2018 г. и Резолюция относно „Бяла книга за бъдещето на Европа“.

Бяха разгледани и гласувани  СТАНОВИЩАТА НА КОМИТЕТА  за Индустрията на фалшифицираните и пиратските стоки, Електронен пакет за ДДС в рамките на цифровия единен пазар и Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки, както и  Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще - Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Беше направен Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: общи предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати.

Георги Стоев участва в обсъждането на Последствията от цифровизацията и роботизацията на транспорта за изготвянето на политиките на ЕС и в дебата за Предложение за изменение на Регламента относно извършването на въздухоплавателни услуги - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността.

През втория ден на пленарната сесия зам.-председателят на БТПП участва в срещата с Мишел Барние, главен преговарящ от страна на ЕС във връзка с BREXIT.

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговско-промишлените палати с призив към G20 по отношение на протекционизма
Водещите световни икономики да премахват пречките пред търговията Още
Председателят на БТПП връчи приз “Банка на клиента”
В рамките на церемония Годишните банкови награди - 2016 Още
БТПП участва в Юлската пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел
Обсъждане на въпроси от актуалния дневен ред на Европейския съюз Още
Бизнес мисия в Коджаели, Турция 2-3 ноември 2017 г.
В рамките на изложението за промишленост и технологии SANTEK 2017 Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Бизнес конференция по време на 12-тия Министерски форум за земеделска търговия между държавите от Централна и Източна Европа и Китай (16+1)
Словения, 26 август 2017 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Прекратяват процедурата за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Подкрепа за предприемачество”
УО е предприел действия по прецизиране на текстовете в Условията за кандидатстване Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
България и Гърция ще изградят мултимодален коридор между Черно море, Егейско море и река Дунав
Постигане на пълна мултимодалност на коридора между пътен, железопътен, морски и речен транспорт Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Бум в износа на България и Румъния за Швейцария
Текстил, облекла и обувки - двигател на рекордния износ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският съюз и Япония постигнаха принципна договореност по споразумение за икономическо партньорство