Брой 127 (1391), 06-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Бум в износа на България и Румъния за Швейцария


Под това заглавие Федералната митническа служба на Швейцария публикува на 29.06.2017г. прес-съобщение с анализ на търговията  с тези две страни .

Точно преди 10 години тези две страни се присъединиха към ЕС, което само по-себе си е основание да се направи анализ на търговията с тези две страни преди и след присъединяването им. От 2000 година насам износът на Швейцария за България и Румъния е нараснал три пъти, а вносът дори 10 пъти, се казва в прес-съобщението. Макар със своето 32 за Румъния и 43 за България места в ранглистата на външнотърговските партньори на Швейцария двете страни да не заемат особено важно място, то търговията с тях бележи в последните години изключително осезаемо положително развитие. Докато за периода 2000-2008г. вносът от ЕС е нараствал средно с 5%, то от Румъния ръстът е бил 15%, а вносът от България бележи ръст 18%. След 2007, вносът от ЕС бележи даже лек спад, а от тези две страни, след присъединяването им той бележи годишно ръст от по 1/10.

Обяснението за този бум се дължи само наполовина на промяната в методиката на статистиката /от 2012 г. Швейцарската статистика премина към отчитане на търговията на база страна на произход/. През 2016 износът на Румъния за Швейцария е бил в размер на 594 милиона франка, а този на България 261 милиона франка.

Рекорд в износа на Швейцария за България и Румъния за 2016.

Износът на Швейцария за България и Румъния за 2016 г. бележи рекордния 1% от целия износ на страната. След 2000 г. износът  към България е нараствал  с 14% годишно, а към Румъния с 22%, което е значително по-динамично в сравнение с този към ЕС като цяло/с по 6%/. Общият спада в швейцарския износа след финансовата криза, засегна относително по-слабо, този към България и Румъния, като след 2007 се наблюдава лек спад от 1% годишно. Въпреки това износът на Швейцария за Румъния 2016 е бил 697 милиона франка, а за България 360 милиона франка, което е изобщо рекорд в на стойността на изнесените за България стоки. Като цяло износът на Швейцария за България и Румъния се развива като динамика по-слабо  от вноса и въпреки това търговският баланс за 2016 е положителен:+104 милиона франка с Румъния и +99 милиона франка с България.

Текстил, облекла и обувки са двигател на швейцарския внос от тези две страни

През 2016 г. Швейцария е внесла от Румъния текстил, облекла и обувки на стойност 211 милиона франка, което е 36% от общия внос. Същото е положението и с България, като  делът на тези стоки от присъединяването на страната към  ЕС до днес се е увеличил с 10 процентни пункта и за 2016 г е на стойност над 100 милиона швейцарски франка или 41% от целия внос от България. На второ място са групите машини, метали и електроника, като при Румъния основно превозни средства, а при България метали.

По отношение на износа на Швейцария се очертава една класическа картина: и към двете страни през 2016г. доминира износа на химически и фармацевтични продукти, които правят почти половината от целия износ, следвани от машини, електроника метали.

Информацията е подготвена от СТИВ - Швейцария

Източник: https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/aktuell/medieninformationen/medienmitteilungen.msg-id-67314.html

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговско-промишлените палати с призив към G20 по отношение на протекционизма
Водещите световни икономики да премахват пречките пред търговията Още
Председателят на БТПП връчи приз “Банка на клиента”
В рамките на церемония Годишните банкови награди - 2016 Още
БТПП участва в Юлската пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел
Обсъждане на въпроси от актуалния дневен ред на Европейския съюз Още
Бизнес мисия в Коджаели, Турция 2-3 ноември 2017 г.
В рамките на изложението за промишленост и технологии SANTEK 2017 Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Бизнес конференция по време на 12-тия Министерски форум за земеделска търговия между държавите от Централна и Източна Европа и Китай (16+1)
Словения, 26 август 2017 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Прекратяват процедурата за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Подкрепа за предприемачество”
УО е предприел действия по прецизиране на текстовете в Условията за кандидатстване Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
България и Гърция ще изградят мултимодален коридор между Черно море, Егейско море и река Дунав
Постигане на пълна мултимодалност на коридора между пътен, железопътен, морски и речен транспорт Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Бум в износа на България и Румъния за Швейцария
Текстил, облекла и обувки - двигател на рекордния износ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският съюз и Япония постигнаха принципна договореност по споразумение за икономическо партньорство