Брой 108 (868), 09-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Дискусия на тема: „Пазар на труда в България, тенденции за търсене на работна сила”


Българската търговско-промишлена палата, в подкрепа на реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”, организира среща – дискусия на тема: Пазар на труда в България, тенденции за търсене на работна сила. Проектът е насочен към изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България и се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика, съвместно с обединение „ФОРКАСТ”, включващо „Екорис Саут Ийст Юроп ” ЕООД и „Индъстри Уоч Груп” ООД.

В рамките на проекта  са проектирани различни инструменти за ежегодно набиране на първична информация за състоянието на предприятията в България с оглед развитието на човешките ресурси и търсенето на работна сила с определени характеристики. За изготвянето на ежегодни краткосрочни прогнози всяка година ще се провежда проучване сред работодателите за определяне на техните потребности в краткосрочен аспект от работна сила с определени характеристики. Проучването ще се осъществява от Агенция по заетостта и нейните териториални структури. Първото проучване е проведено през юли 2014 г., а второто - в началото на 2015 г. Данните от проучванията ще се анализират от екипа на Обединение „Форкаст“ с цел изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България.

Освен това, за изготвянето на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България ще се използва и специфичен инструмент, известен като метод на фокус груповите дискусии. Инструментът ще се приложи на два етапа, като на всеки етап ще изпълнява конкретни познавателни функции.

Българската търговско-промишлена палата отправя покана за участие в срещата-дискусия с фокус група, чиято цел е да се валидират резултатите от проучванията на Агенцията по заетостта и заедно с това да се събере детайлна информация за състоянието на пазарите на труда в 6-те региона на България, с оглед актуалните тенденции за търсене на работна сила и спецификите при това търсене.

Срещата ще се проведе на 11 юни 2015 г. от 15.00 ч. в сградата на БТПП, зала А, ул. Искър 9, София.

Очаква се участието на: обучаващи институции, представители на социалните партньори, браншови организации, работодатели, предприятия, които осигуряват временна работа, представители на частни трудови посредници.

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия на тема: „Пазар на труда в България, тенденции за търсене на работна сила”
В рамките на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Още
Търговският представител на Кралство Тайланд посети БТПП
Тайландските предприемачи не са добре информирани за бизнес възможностите в България Още
Покана за участие в Българо-португалски бизнес форум
16 юни от 10 часа в София Хотел Балкан Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Икономистите на БАН: Слабо въздействие на еврофондовете върху българската икономика
Ефектите от финансиране на заетостта у нас с евросредства са временни и частични, се посочва в доклад Още
Износът на България нараства с 12.8% за периода януари - април 2015
Стойността на екпорта за Сърбия нараства с 37%, за САЩ - с 25% Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Открит е постоянен български павилион в център за вносни стоки в Нинбо, Китай
Потенциални партньори могат да видят и дегустират стоките, които след това се поръчват по електронен път Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Бизнес климат в Кралство Камбоджа
Анализ на пазара, маркетинг и стратегия, регистрация на фирма ... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален дискусионен форум: Либерализацията на енергийния пазар
23 юни 2015 г., София, хотел „Св.София“ Още
Кръгла маса „Младежката заетост – предизвикателства и решения“
29 юни 2015 г., от 9.00 часа, в зала „Средец“ на София хотел Балкан Още