Брой 130 (2136), 09-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Внесени предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми, свързани с придобитите акции от български граждани в хода на приватизацията и реституцията в България


Организациите на работодателите, синдикатите и асоциациите от капиталовия пазар изпратиха до министър председателя Бойко Борисов, зам.-министър председателя Марияна Николова и министъра на финансите Владислав Горанов предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми, свързани с придобитите акции от български граждани в хода на приватизацията и реституцията в България.

Мотивирани от ясно заявеното желание и воля за адресиране на въпросите, представени като основание за разработване на проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, призоваваме да бъдат предприети предложенията и мерките, многократно и задълбочено обсъждани и предложени с общо съгласие от инвестиционната общност, както и от национални представителните организации на работодателите и на работниците и служителите“, се посочва в писмото.

Идентифицирани са  действителните проблеми, свързани с придобитите в хода на приватизацията и реституцията акции от български граждани в български предприятия. За тяхното разрешаване, като приемат с общо съгласие неприкосновеността на собствеността на гражданите върху акциите и недопустимостта на каквото и да е разпореждане с акциите без изрично изразена воля за това от собствениците им, организациите предлагат конкретни мерки – виж  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Икономическите отношения между България и Турция - динамика и постоянен двустранен стратегически интерес
Председателят на БТПП се срещна с Н.Пр. Айлин Секизкьок Още
Партньорство на БТПП с клъстерни структури
Обмяна на информация, опит, идеи, инвестиционни проекти, съвместно организиране на бизнес събития Още
Внесени предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми, свързани с придобитите акции от български граждани в хода на приватизацията и реституцията в България
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Годишен доклад на Международната организация на работодателите, 2019-2020 г.
ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО
Индекси на промишленото производство през май 2020 година
Спад от 16.1% спрямо съответния месец на 2019 година Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Народното събрание ратифицира спогодби в областта на транспорта с Черна гора и Гърция
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Иновативен проект за качеството на въздуха в София ще получи финансиране от ЕС
По инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“ 2014-2020 г. Още
Европейският парламент приема важна реформа на сектора „Автомобилен транспорт“
Ревизирани правила за подобряване на условията на труд на водачите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международният технически панаир в Пловдив - от 14 до 19 септември
Силно присъствие на строителния бранш Още