Брой 130 (2136), 09-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Народното събрание ратифицира спогодби в областта на транспорта с Черна гора и Гърция


Народното събрание ратифицира спогодби за развитието на автомобилния транспорт с Черна гора и регламентирането на железопътния трансграничен трафик с Гърция.

Спогодбата между правителствата на България и Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари е подписана на 17 юни 2019 г. Вносител на законопроекта е Министерски съвет. Депутатите гласуваха законопроекта на второ четене с 93 гласа "за", без против и въздържали се.

Спогодбата предвижда създаването на смесена комисия за обсъждане и решаване на възникнали проблеми при осъществяването на международните автомобилни превози на пътници и товари между двете страни.

Парламентът ратифицира и Споразумението между правителствата на България и Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис.

Споразумението за регламентиране на железопътния трансграничен трафик влиза в сила 30 дни след като договарящите се страни се уведомят взаимно чрез дипломатическа нота, че ратифицирането е извършено. С влизането му в сила ще се създаде правна рамка, която да улесни и ускори преминаването през железопътните гранични пунктове между България и Гърция и ще се регламентира трансграничния железопътен трафик и свързаните с него процедури за всички железопътни предприятия, които имат достъп до настоящата железопътна инфраструктура.

Споразумението ще допринесе за опростяването на изпращането през границата и за намаляване на времето за чакане на гранично-пропускателните пунктове.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Икономическите отношения между България и Турция - динамика и постоянен двустранен стратегически интерес
Председателят на БТПП се срещна с Н.Пр. Айлин Секизкьок Още
Партньорство на БТПП с клъстерни структури
Обмяна на информация, опит, идеи, инвестиционни проекти, съвместно организиране на бизнес събития Още
Внесени предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми, свързани с придобитите акции от български граждани в хода на приватизацията и реституцията в България
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Годишен доклад на Международната организация на работодателите, 2019-2020 г.
ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО
Индекси на промишленото производство през май 2020 година
Спад от 16.1% спрямо съответния месец на 2019 година Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Народното събрание ратифицира спогодби в областта на транспорта с Черна гора и Гърция
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Иновативен проект за качеството на въздуха в София ще получи финансиране от ЕС
По инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“ 2014-2020 г. Още
Европейският парламент приема важна реформа на сектора „Автомобилен транспорт“
Ревизирани правила за подобряване на условията на труд на водачите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международният технически панаир в Пловдив - от 14 до 19 септември
Силно присъствие на строителния бранш Още