Брой 130 (2136), 09-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

Годишен доклад на Международната организация на работодателите, 2019-2020 г.

Годишният доклад на МОР за 2019-2020 г. вече е достъпен онлайн на 3 езика.

Докладът представя цялостен преглед на дейностите и постиженията на Международната организация на работодателите (МОР) за периода 2019-2020 г., включително: организиране на множество дигитални конференции на високо ниво с лидери от Международната организация на труда (МОТ), Световната здравна организация (СЗО), Световната търговска организация (СТО) и Организацията на обединените нации (ООН); публикуване на насоки и инструменти по текущи въпроси на заетостта; позиции на работодателите в редица многостранни институции като МВФ, Световната банка, ООН, СТО и няколко регионални банки за развитие.

Българската търговско-промишлена палата, като член на МОР, взе участие в част от представените в доклада събития - Общо събрание на организацията през юни 2019г., 108-мата сесия на Международната конференция на труда, както и в Регионалната европейска среща на МОР, проведена през септември 2019г. в Рим.

С доклада може да се запознаете  ТУК.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Икономическите отношения между България и Турция - динамика и постоянен двустранен стратегически интерес
Председателят на БТПП се срещна с Н.Пр. Айлин Секизкьок Още
Партньорство на БТПП с клъстерни структури
Обмяна на информация, опит, идеи, инвестиционни проекти, съвместно организиране на бизнес събития Още
Внесени предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми, свързани с придобитите акции от български граждани в хода на приватизацията и реституцията в България
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Годишен доклад на Международната организация на работодателите, 2019-2020 г.
ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО
Индекси на промишленото производство през май 2020 година
Спад от 16.1% спрямо съответния месец на 2019 година Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Народното събрание ратифицира спогодби в областта на транспорта с Черна гора и Гърция
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Иновативен проект за качеството на въздуха в София ще получи финансиране от ЕС
По инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“ 2014-2020 г. Още
Европейският парламент приема важна реформа на сектора „Автомобилен транспорт“
Ревизирани правила за подобряване на условията на труд на водачите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международният технически панаир в Пловдив - от 14 до 19 септември
Силно присъствие на строителния бранш Още