Брой 10 (770), 16-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 България: Чрез стандартите GS1 могат да се предотвратят продажбите в магазините на стоки с изтекъл срок на годност


Неотдавна възникналите продоволствени кризи подчертават необходимостта от обмен и обработка на допълнителна информация за пресните храни и продукти на мястото на продажба. GS1 DataBar позволява на търговците да намалят количеството на непродадени артикули чрез по-добро управление на сроковете на годност. Ролята на GS1 е да помогне хранителната промишленост в прилагането на стандартите и новите технологии.

Търговците искат да подобрят управлението на наличностите от пресни храни, като въвеждат програми за управление в мястото на продажбата (POS) и да се премине от използваните сега локални номера с ограничено разпространение (ЛНОР) - които не осигуряват идентификация на марката и допълнителна информация за продуктите - към глобални номера на търговската единица (GTINs). Използването на символиката GS1 DataBar е пътят към такава GTIN миграция. Освен уникалната идентификация с GTIN номер, тя може да кодира и допълнителни данни, като срок на годност или "най-добро до...", тегло на пакет и партиден номер за пресни хранителни продукти. Това означава програми за безопасността на храните, при които данните се отчитат на касите и се отпечатват в касовите бележки. Допълнителни ползи от прилагането на GS1 DataBar са:

  • автоматични маркировки на мястото на покупка,
  • управление сроковете на годност,
  • планиране на зареждането на пресни продукти,
  • проследяване и контрол в точките на продажба,
  • управление на категориите и други.

Това е голяма промяна в сравнение с настоящото използване на локалните номера ЛНОР. Търговците на дребно ще трябва да гарантират, че техните системи могат да се справят с допълнителните данни. Например, информацията за датата "най-добро до..." или „срок на годност“ да може да се използва за предотвратяване на продажби на стоки с изтекъл срок на годност на клиентите в магазините. Или за провеждането на акции за стоки, чийто срок на годност изтича скоро. За да се постигне подобен ефект, данните, кодирани в GS1 DataBar, трябва да може да се обработват от POS софтуера на търговеца на дребно. Доставчиците също трябва да се подготвят за промяната от сегашните ЛНОР към глобални номера - GTINs. За допълнителни данни за продукта, при етикетиране от везните и управление на наличностите - има нови процеси, които ще дадат възможност за валидиране на информацията за продукта по цялата верига на доставки, по целия път до пунктовете за продажба.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба при БТПП по повод Латвийското председателство на Съвета на ЕС
Посланици и търговски аташета на страни членки на ЕС, представители на правителството, бизнес средите и неправителствения сектор участваха в срещата Още
GS1 България: Чрез стандартите GS1 могат да се предотвратят продажбите в магазините на стоки с изтекъл срок на годност
Преминаване от използваните сега локални номера с ограничено разпространение (ЛНОР) към глобални номера на търговската единица (GTINs) Още
Среща с представител на „Нестле България“
Създаването на допълнителни възможности за сътрудничество при решаването на спорове и преодоляването на нелоялни практики в бизнес отношенията – тема на срещата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Ден на кариерата“ в Центъра за кариерно развитие на заети лица - София
22 януари, от 10 до 16 часа, в сградата на БТПП Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на труда и социалната политика даде старт на дискусиите по пенсионната реформа
Ежеседмични срещи на министъра със социалните партньори за постигане на консенсус по максимално много точки от пакета на пенсионната реформа Още
Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване
Вместо да се пътува до столицата, услугата, извършвана от централната администрация, може да се заяви в областната или общинска администрация... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България и Румъния започват диалог по общи проекти за плана „Юнкер“
Междуправителствена работна група ще подготви в кратък срок конкретни предложения за общи проекти в сферите на енергетиката и инфраструктурата Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Заетост и социално развитие: Годишен доклад на ЕК посочва основните фактори за устойчивост при кризи
В страните, в които се инвестира в човешки капитал, се наблюдава по-голяма устойчивост на икономическата криза Още