Брой 10 (770), 16-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

„Ден на кариерата“ в Центъра за кариерно развитие на заети лица - София


--------------------------------------------------------------

На 22 януари 2015 г., от 10 до 16 часа, Центърът за кариерно развитие на заети лица - София обявява Ден на кариерата в сградата на БТПП, ет. 3. Всички желаещи могат да се запознаят с дейността му, както и да получат информация за възможностите за професионално развитие. Центърът предлага възможност за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация на заетите лица.

В „Ден на кариерата“ посетителите могат да получат кариерна консултация и съдействие при подготовката на автобиография, мотивационно писмо, осигуряване на референции, поведение при интервю за работа, дрескод и др., както и безплатно „Ръководство за кандидатстване за работа“.

В Центъра за кариерно развитие - София ежедневно се проучват свободните позиции, обявени от работодатели, като се поддържат локални бази данни. Центърът поддържа актуална информация в Модула „Кариерно развитие” на електронната платформа на Виртуална Социална Академия към БТПП (http://vsa.bcci.bg ) - както за работодатели, така и служители, търсещи кариерно израстване.

Създаването и дейността на Кариерния център се финансира в рамките на Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.“

Всички услуги, предлагани от Центъра за кариерно развитие, са безплатни.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба при БТПП по повод Латвийското председателство на Съвета на ЕС
Посланици и търговски аташета на страни членки на ЕС, представители на правителството, бизнес средите и неправителствения сектор участваха в срещата Още
GS1 България: Чрез стандартите GS1 могат да се предотвратят продажбите в магазините на стоки с изтекъл срок на годност
Преминаване от използваните сега локални номера с ограничено разпространение (ЛНОР) към глобални номера на търговската единица (GTINs) Още
Среща с представител на „Нестле България“
Създаването на допълнителни възможности за сътрудничество при решаването на спорове и преодоляването на нелоялни практики в бизнес отношенията – тема на срещата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Ден на кариерата“ в Центъра за кариерно развитие на заети лица - София
22 януари, от 10 до 16 часа, в сградата на БТПП Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на труда и социалната политика даде старт на дискусиите по пенсионната реформа
Ежеседмични срещи на министъра със социалните партньори за постигане на консенсус по максимално много точки от пакета на пенсионната реформа Още
Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване
Вместо да се пътува до столицата, услугата, извършвана от централната администрация, може да се заяви в областната или общинска администрация... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България и Румъния започват диалог по общи проекти за плана „Юнкер“
Междуправителствена работна група ще подготви в кратък срок конкретни предложения за общи проекти в сферите на енергетиката и инфраструктурата Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Заетост и социално развитие: Годишен доклад на ЕК посочва основните фактори за устойчивост при кризи
В страните, в които се инвестира в човешки капитал, се наблюдава по-голяма устойчивост на икономическата криза Още