Брой 10 (770), 16-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с представител на „Нестле България“


Създаването на допълнителни възможности за сътрудничество при решаването на спорове и преодоляването на нелоялни практики в бизнес отношенията беше предмет на състоялата се на 13 януари 2015 г. среща между председателя на БТПП и Мария Узунова, мениджър за регулаторни отношения в „Нестле България“. 

На срещата, провела се в БТПП, беше представена инициативата на „Нестле“ за създаване на формирование за доброволно разрешаване на спорни въпроси, касаещи дейността на фирмите, в което водеща роля да имат самите страни в бизнес отношенията. Предложението е продиктувано от нуждата да се получава максимално бързо, взаимоизгодно и ефективно решение на споровете, постигнато директно между засегнатите страни без намесата на държавни органи. Инициативата също така има за цел да популяризира добрите търговски и икономически практики и да насърчи бизнеса за трайното им прилагане.

Стремежът е в това своеобразно „вътрешно“ за бизнеса формирование да се включат широк кръг от фирми, организации и други участници, за решаване на различни спорове, засягащи икономическите оператори, по-специално по веригата на производство и търговия с хранителни продукти и напитки. Инициативата ще допринесе за поддържане на постоянен диалог в бизнес средите и подобряване на сътрудничеството между партньорите.

Предвижда се изграждането, организацията и участието във формированието да са обвързани с възможно най-малко формални условия.

Предложението е в унисон с политиката на Европейската комисия и се основава на добрите практики на държави като Германия, Унгария и Финландия.

Председателят на БТПП изрази подкрепа към инициативата, реализирането на която ще допринесе за запазване и развитие на добрите бизнес отношения, на основата на доброволност и избягване на негативните последици при държавна намеса. БТПП ще съдейства за информиране на организациите и фирмите относно така описаното начинание и ще спомогне за успешното му стартиране.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба при БТПП по повод Латвийското председателство на Съвета на ЕС
Посланици и търговски аташета на страни членки на ЕС, представители на правителството, бизнес средите и неправителствения сектор участваха в срещата Още
GS1 България: Чрез стандартите GS1 могат да се предотвратят продажбите в магазините на стоки с изтекъл срок на годност
Преминаване от използваните сега локални номера с ограничено разпространение (ЛНОР) към глобални номера на търговската единица (GTINs) Още
Среща с представител на „Нестле България“
Създаването на допълнителни възможности за сътрудничество при решаването на спорове и преодоляването на нелоялни практики в бизнес отношенията – тема на срещата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Ден на кариерата“ в Центъра за кариерно развитие на заети лица - София
22 януари, от 10 до 16 часа, в сградата на БТПП Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на труда и социалната политика даде старт на дискусиите по пенсионната реформа
Ежеседмични срещи на министъра със социалните партньори за постигане на консенсус по максимално много точки от пакета на пенсионната реформа Още
Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване
Вместо да се пътува до столицата, услугата, извършвана от централната администрация, може да се заяви в областната или общинска администрация... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България и Румъния започват диалог по общи проекти за плана „Юнкер“
Междуправителствена работна група ще подготви в кратък срок конкретни предложения за общи проекти в сферите на енергетиката и инфраструктурата Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Заетост и социално развитие: Годишен доклад на ЕК посочва основните фактори за устойчивост при кризи
В страните, в които се инвестира в човешки капитал, се наблюдава по-голяма устойчивост на икономическата криза Още