Брой 124 (1388), 03-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в семинар, посветен на възможностите за търговия и инвестиции в България


В хотел Рамада се проведе семинар на тема: "Възможности за търговия и инвестиции в България", организиран от Българско-турската търговско-индустриална камара (БТТИК) и Посолството на Турция в София. В семинара участие взеха представители на над 100 български и турски компании.

Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев приветства участниците в събитието и акцентира на предимствата, които страната ни предлага на чуждестранните инвеститори и благоприятните данъчни условия. 

Н.Пр. посланик Сюлейман Гьокче направи обзор на двустранните икономически отношения между България и Турция.

Председателят на БТПП взе участие в дискусията, като акцентира върху значението на развитието на двустранните връзки като основа за издигане на още по-високо ниво на добросъседството. Отбеляза и доброто сътрудничество с Турско-българския бизнес съвет и приноса на неговия председател Осман Ак.

Специална благодарност бе изказана и на председателя на БТТИК Фикрет Индже.

Членовете на БТТИК бяха насърчени да използват широкия набор от услуги, които БТПП предоставя на местни и чуждестранни фирми, като новата версия на Доброволния електронен търговски регистър, издаването и заверяването на електронни документи, дигитализирането на Арбитражния съд.

Отбелязана бе и ролята на регионалните палати в системата на БТПП в развитието на двустранното сътрудничество с Турция.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходима е икономическа обосновка за механизма за поетапно ограничаване на плащанията в брой
Проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК Още
БТПП участва в семинар, посветен на възможностите за търговия и инвестиции в България
Организиран от Българско-турската търговско-индустриална камара и Посолството на Турция в София Още
Ръководството на Палатата посети фестивала „Азия отблизо“
Проведе поредица от срещи с дипломати от азиатските посолства Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Становище на министъра на труда за командироването в чужбина
Предоставяне на услуги от български работодатели в други държави Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова е-услуга "Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период" от НАП
Предоставя се възможност за проврка на коректното отразяване от доставчиците на направените от тях покупки Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда Още
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Обществен съвет ще координира проверките за двоен стандарт на храните
Наблюдението на цените и етикетите на различни продукти ще стане регулярно Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Възможности, предлагани от съвместния изследователски център на Eвропейската комисия
За работещи в академични среди и научноизследователски организации, индустрията, малки и средни предприятия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство