Брой 124 (1388), 03-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Становище на министъра на труда за командироването в чужбина


Публикувано е становище на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно прилагането на чл. 121а от Кодекса на труда и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги от български работодатели в други държави.

Пълният текст на становището може да прочетете тук и на следния линк:
https://mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT%3DNORMATIVE%20DOCUMENTS/Labour/Another/Stanovishte_121aKT.pdf

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходима е икономическа обосновка за механизма за поетапно ограничаване на плащанията в брой
Проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК Още
БТПП участва в семинар, посветен на възможностите за търговия и инвестиции в България
Организиран от Българско-турската търговско-индустриална камара и Посолството на Турция в София Още
Ръководството на Палатата посети фестивала „Азия отблизо“
Проведе поредица от срещи с дипломати от азиатските посолства Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Становище на министъра на труда за командироването в чужбина
Предоставяне на услуги от български работодатели в други държави Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова е-услуга "Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период" от НАП
Предоставя се възможност за проврка на коректното отразяване от доставчиците на направените от тях покупки Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда Още
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Обществен съвет ще координира проверките за двоен стандарт на храните
Наблюдението на цените и етикетите на различни продукти ще стане регулярно Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Възможности, предлагани от съвместния изследователски център на Eвропейската комисия
За работещи в академични среди и научноизследователски организации, индустрията, малки и средни предприятия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство