Брой 124 (1388), 03-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП
тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

03.07.17.01 BC УНГАРИЯ
Унгарската компания Consystec GmbH търси български пазари. Фирмата е представена от Air Danube Ltd., унгарски клон за Централна и Източна Европа. Компания Consystec се занимава с проектиране и изработка на табели. По-специално:

  • Табели за врати;
  • Табели за пощенски кутии;
  • Информационни и указателни табели;
  • Табели за кабинети;
  • Гравирани табели;
  • Табели от плексиглас.

Компанията търси нови пазари за дългосрочно партньорство за представяне и продаване на споменатите продукти, както и търси сътрудничество от страна на български производител, за изработка на табелите, направени от стъкло и плексиглас.
Приложение: Каталог на продуктите, който може да бъде намерен и на английски език https://www.consystec.hu/letoltes/consysteckatalogus2017.pdf
За контакти:
Consystec GmbH
Mob.: +36 30 489 2547
Birtalan Orkeny
E-mail: birtalan.orkeny@consystec.hu
URL: www.consystec.hu

03.07.17.02 BC УНГАРИЯ
Унгарска софтуерна фирма желае да развива бизнес в България. Фирма Yellowcube Ltd. предлага услуги и продукти в сферата на защита на личните данни и предпазване от кибер злоупотреби. Компанията съветва и помага на своите клиенти при избора на своята защита от кибер атаки. Yellowcube Ltd. търси партньорство в България за разширяване на своята бизнес мрежа, както и реализиране на идеи и проекти. Има приложена презентация на компанията.
За контакти:
Yellowcube Ltd.
Akos Bodis
Product Manager
Tel. +36 20 932 1240
E-mail: Akos.Bodis@yellowcube.eu
URL: www.yellowcube.eu

03.07.17.03 BC ПОЛША
Компания от Полша търси контакти с български производители. Фирмата желае да установи връзка с надеждни български производители на полиетиленова пяна за производство на обувки. Има е-mail, URL.

03.07.17.04 BC ПОЛША
Полска компания търси контакти с фирми за медицинско оборудване и консумативи. Компанията предлага медицинско оборудване за лаборатории. Има е-mail, URL.

03.07.17.05 BC ПОЛША
Фирма от Полша предлага продукти за растителна защита, торове и семена. Търси контакти с български вносители, търговци от бранша, дистрибутори. Има е-mail, URL.

------------------------------
Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК
За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходима е икономическа обосновка за механизма за поетапно ограничаване на плащанията в брой
Проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК Още
БТПП участва в семинар, посветен на възможностите за търговия и инвестиции в България
Организиран от Българско-турската търговско-индустриална камара и Посолството на Турция в София Още
Ръководството на Палатата посети фестивала „Азия отблизо“
Проведе поредица от срещи с дипломати от азиатските посолства Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Становище на министъра на труда за командироването в чужбина
Предоставяне на услуги от български работодатели в други държави Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова е-услуга "Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период" от НАП
Предоставя се възможност за проврка на коректното отразяване от доставчиците на направените от тях покупки Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда Още
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Обществен съвет ще координира проверките за двоен стандарт на храните
Наблюдението на цените и етикетите на различни продукти ще стане регулярно Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Възможности, предлагани от съвместния изследователски център на Eвропейската комисия
За работещи в академични среди и научноизследователски организации, индустрията, малки и средни предприятия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство