Брой 7 (1271), 11-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Българска фирма откри нов бизнес партньор чрез Enterprise Europe Network


За пореден път Enterprise Europe Network* към БТПП помогна на българска фирма да намери точния международен партньор за съвместен бизнес. Чрез богатата база данни с оферти за партньорство на EEN фирма „Хюмън Кепитал Стор“ ЕООД, предлагаща разнообразни решения за обучения, набиране на персонал и други услуги за търговци, се свърза с иновативна фирма в Италия, която е специализирана в разработката на дигитални обучителни курсове. В резултат от партньорството потребителите в България ще имат достъп до напълно нов за нашия пазар продукт, а именно игрови метод за обучение на търговци.

За достъп до базата данни на Enterprise Europe Network, моля следвайте линка: http://www.bcci.bg/merlin-search-facility.html

За да се възползвате от услугите на мрежата, е достатъчно да се свържете с:
Европейски информационен и иновационен център към БТПП
Тел.: 02 8117 505/515/525
Е-mail: een@bcci.bg
http://www.bcci.bg/

* Enterprise Europe Network е сред основните инструменти на Европейската комисия, насочени към стимулиране на растежа на европейския малък и среден бизнес. Мрежата е съставена от над 600 бизнес и изследователски организации от повече от 60 страни и съдейства на амбициозни МСП да навлязат на нови пазари, да повишат иновационния си капацитет, да намерят европейско финансиране и нови бизнес възможности. Един от основните инструменти на мрежата е поддържането на най-голямата база данни за международно сътрудничество в света, която е публично достъпна и съдържа над 10 000 оферти. Клиентите могат да публикуват свой собствен профил или да разгледат предложенията за сътрудничество на различни фирми, изследователски организации, университети и други.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи план-приема за учебната 2017/2018 г. на НПГПТО „М. В. Ломоносов”
За подготовка на специалности в сферата на оптиката, прецизната техника, комуникационната техника и компютърните технологии Още
Българска фирма откри нов бизнес партньор чрез Enterprise Europe Network
В резултат от партньорството потребителите в България ще имат достъп до напълно нов за нашия пазар продукт Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
ЕВРОПАЛАТИ: Новият европейски пакет от мерки в сектора на услугите е прагматичен, но не е панацея
Директивата за услугите, десет години след приемането й, не постигна ефекта, на който се надяваше бизнесът Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона
За заварените случаи срокът изтича в края на януари Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Фондът на фондовете и МОСВ подписаха финансово споразумение за 52,43 млн. лв.
Целта е осигуряване на ефективно и устойчиво управление на финансови инструменти в сектор „Отпадъци" Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
По ИНТЕРРЕГ Гърция-България се осигуряват средства за изграждането на ГКПП Рудозем-Ксанти
Средствата се предоставят от гръцката страна в резултат на освободен ресурс от нереализираната съвместна програма за трансгранично сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия ще преразгледа правилата, ограничаващи свободното движение на данни в ЕС
Предложения за политически и законови решения, които ще дадат тласък на развитието на основаната на данни икономика Още