Брой 7 (1271), 11-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

ЕВРОПАЛАТИ: Новият европейски пакет от мерки в сектора на услугите е прагматичен, но не е панацея


ЕВРОПАЛАТИ (организация, в която БТПП членува от 1994 г.)  дава нееднозначна оценка на пакета от мерки в сектора на услугите*, представен от Европейската комисия на 10 януари. Новата европейска електронна карта за услуги наистина е адресирана към справяне с различните административни бариери и формалности, но реализацията на идеята се оставя на желанието и ефективността на правителствата на страните-членки. Всъщност, въвеждането на европейска електронна карта изобщо нямаше да е необходимо, ако страните-членки спазваха изцяло поетите ангажименти и отговорности по ефективен и координиран начин.

Новината за европейската електронна карта за услуги е добра, но скорошната история, особено опита с единните звена за контакт, създадени по силата на Директивата за услугите, показва, че няколко страни-членки не желаят или не са в състояние да предоставят такива инструменти за улеснение на бизнеса“, каза Арналдо Абруцини, изпълнителен директор на ЕВРОПАЛАТИ.

Десет години след приемането, Директивата за услугите не постигна ефекта, на който се надяваше бизнесът. Г-н Абруцини обясни, че „Много области от сектора на услугите не са включени в Директивата за услугите и много законови изисквания не попадат в нейното приложно поле. Въпреки, че приветстваме новата европейска електронна карта за услуги, нека не се заблуждаваме, че тя е панацея за всички проблеми.“

Предложенията за пропорционалност и уведомяване са фундаментални

ЕВРОПАЛАТИ призовава да се адресира основният източник на административни бариери, а именно самите регулаторни изисквания, като се подчетава важността на допълнителните мерки в пакета, като проучване на пропорционалността и уведомяване. Европейска електронна карта за услуги, която улеснява процеса по спазване на непропорционални,  необосновани и постоянно променящи се законови изисквания, е погрешна и няма да се справи с основната причина за тежестите за бизнеса. „През последните 3-4 години, в страните-членки са въведени 600-700 нови законови изисквания, касаещи сектора на услугите. Процесът по уведомяване на бизнеса, на Европейската комисия и другите страни-членки и за доказване на пропорционалността на новите изисквания в момента не отговаря на стандартите. Бизнесът просто не може да се справи“, добави г-н Абруцини.

Изследвания на БТПП потвърждават констатациите на ЕВРОПАЛАТИ. Резултатите от анкетно проучване на Палатата за оценка на условията за бизнес сочат, че около една четвърт (24%) от анкетирани определят като най-сериозно затруднение именно административните бариери.  Членовете на БТПП отбелязват, че множеството изисквания при европейските проекти не са инструменти за контрол, а само база за корупция и демотивират инвеститорите.

--------
* ЕК предлага доставчиците на бизнес услуги (като инженерни дружества, ИТ консултанти, организатори на търговски изложения и др.) и фирмите за строителни услуги да могат чрез „нова европейска електронна карта за услуги”, издадена в собствената им страна, да се справят по-лесно с необходимите административни формалности, за да предоставят услуги на единния европейски пазар.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи план-приема за учебната 2017/2018 г. на НПГПТО „М. В. Ломоносов”
За подготовка на специалности в сферата на оптиката, прецизната техника, комуникационната техника и компютърните технологии Още
Българска фирма откри нов бизнес партньор чрез Enterprise Europe Network
В резултат от партньорството потребителите в България ще имат достъп до напълно нов за нашия пазар продукт Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
ЕВРОПАЛАТИ: Новият европейски пакет от мерки в сектора на услугите е прагматичен, но не е панацея
Директивата за услугите, десет години след приемането й, не постигна ефекта, на който се надяваше бизнесът Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона
За заварените случаи срокът изтича в края на януари Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Фондът на фондовете и МОСВ подписаха финансово споразумение за 52,43 млн. лв.
Целта е осигуряване на ефективно и устойчиво управление на финансови инструменти в сектор „Отпадъци" Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
По ИНТЕРРЕГ Гърция-България се осигуряват средства за изграждането на ГКПП Рудозем-Ксанти
Средствата се предоставят от гръцката страна в резултат на освободен ресурс от нереализираната съвместна програма за трансгранично сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия ще преразгледа правилата, ограничаващи свободното движение на данни в ЕС
Предложения за политически и законови решения, които ще дадат тласък на развитието на основаната на данни икономика Още