Брой 7 (1271), 11-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Фондът на фондовете и МОСВ подписаха финансово споразумение за 52,43 млн. лв.


„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ ЕАД) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) подписаха на 10 януари 2017 г. Финансово споразумение за управление на средства за финансови инструменти по Приоритетна ос 2 „Отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 година. Документът беше подписан от министъра в оставка Ивелина Василева и изпълнителните директори на Фонда Илия Караниколов и Валери Белчев.

Подписаното Финансово споразумение цели осигуряването на ефективно и устойчиво управление на финансови инструменти в сектор „Отпадъци" с подкрепа от ОПОС 2014-2020 г. в размер на 52 431 581 лв. Средствата са от Европейския фонд за регионално развитие и от бюджета на Република България и имат за цел да се улесни достъпа и да се подобрят условията за финансиране на икономическите субекти, осъществяващи дейност в сектор „Отпадъци". Крайните получатели, които ще могат да се възползват от подкрепата, са държавни, общински и частни предприятия, общини и неправителствени организации.

Планира се на ниво финансови посредници да се привлече частен капитал, който да мултиплицира средствата предоставени по ОПОС 2014-2020. Очаква се да се постигне съотношение на средствата от програмата към привлечения капитал приблизително 1:5. Това означава, че на разположение на крайните получатели до края на 2017 г. ще бъдат над 250 млн. лева.

Предстои подписване и на второ финансово споразумение между ОПОС и Фонда на фондовете по Приоритетна ос „Води". Повече информация можете да намерите ТУК.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи план-приема за учебната 2017/2018 г. на НПГПТО „М. В. Ломоносов”
За подготовка на специалности в сферата на оптиката, прецизната техника, комуникационната техника и компютърните технологии Още
Българска фирма откри нов бизнес партньор чрез Enterprise Europe Network
В резултат от партньорството потребителите в България ще имат достъп до напълно нов за нашия пазар продукт Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
ЕВРОПАЛАТИ: Новият европейски пакет от мерки в сектора на услугите е прагматичен, но не е панацея
Директивата за услугите, десет години след приемането й, не постигна ефекта, на който се надяваше бизнесът Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона
За заварените случаи срокът изтича в края на януари Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Фондът на фондовете и МОСВ подписаха финансово споразумение за 52,43 млн. лв.
Целта е осигуряване на ефективно и устойчиво управление на финансови инструменти в сектор „Отпадъци" Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
По ИНТЕРРЕГ Гърция-България се осигуряват средства за изграждането на ГКПП Рудозем-Ксанти
Средствата се предоставят от гръцката страна в резултат на освободен ресурс от нереализираната съвместна програма за трансгранично сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия ще преразгледа правилата, ограничаващи свободното движение на данни в ЕС
Предложения за политически и законови решения, които ще дадат тласък на развитието на основаната на данни икономика Още