Брой 7 (1271), 11-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепи план-приема за учебната 2017/2018 г. на НПГПТО „М. В. Ломоносов”

Ръководена от стремежа за по-ефективна връзка бизнес - образование и подготовка на качествени кадри за реалния сектор, БТПП по традиция си сътрудничи с редица учебни завения  в страната и участва активно в обсъждане на работещи решения за професионалното образование.

В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено национално представените работодателски организации да дават становища относно необходимостта от кадри за дадена специалност и професия. В тази връзка Палатата разгледа предложение на Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” за план-прием за професии и специалности за учебната 2017/2018 година.

След като се консултира с релевантни браншови организации, БТПП подготви становище относно необходимостта от кадри  в сферата на оптиката, прецизната техника, комуникационната техника и компютърните технологии и подкрепи план-приема за учебната 2017/2018 г., съответно броя на паралелките и учениците по специалности.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи план-приема за учебната 2017/2018 г. на НПГПТО „М. В. Ломоносов”
За подготовка на специалности в сферата на оптиката, прецизната техника, комуникационната техника и компютърните технологии Още
Българска фирма откри нов бизнес партньор чрез Enterprise Europe Network
В резултат от партньорството потребителите в България ще имат достъп до напълно нов за нашия пазар продукт Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
ЕВРОПАЛАТИ: Новият европейски пакет от мерки в сектора на услугите е прагматичен, но не е панацея
Директивата за услугите, десет години след приемането й, не постигна ефекта, на който се надяваше бизнесът Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона
За заварените случаи срокът изтича в края на януари Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Фондът на фондовете и МОСВ подписаха финансово споразумение за 52,43 млн. лв.
Целта е осигуряване на ефективно и устойчиво управление на финансови инструменти в сектор „Отпадъци" Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
По ИНТЕРРЕГ Гърция-България се осигуряват средства за изграждането на ГКПП Рудозем-Ксанти
Средствата се предоставят от гръцката страна в резултат на освободен ресурс от нереализираната съвместна програма за трансгранично сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия ще преразгледа правилата, ограничаващи свободното движение на данни в ЕС
Предложения за политически и законови решения, които ще дадат тласък на развитието на основаната на данни икономика Още