Брой 217 (727), 11-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Регионалният форум “GS1 в Европa” с фокус увеличаване ползите за клиентите от 21-ви век – „поколението на дигиталните технологии“

В Ница приключи регионалният форум на Националните организации GS1 в Европа, в който участва и делегация на Съвет GS1 България, ръководена от председателя на Бюрото на Съвета и председател на БТПП Цветан Симеонов.

Срещите по проекти, пленарните сесии и обученията в рамките на форума поставиха акцент на приложенията на стандартите GS1 в производството и търговията на дребно, съобразени с нуждите  на клиента от 21-ви век – „поколението на дигиталните технологии“. За бизнеса това означава,  че се увеличават предизвикателствата за намаляване на себестойността на продукта и увеличаване на ползите за клиента, като бързина за предоставянето на информация за продукта, качество на информацията и възможност за навременна доставка и потребление.

Мигел Лопера, президент на Международната организация GS1, очерта най-новите тенденции и разработки в системата от стандарти GS1. Той обърна особено внимание на качеството и пълнотата на данните – важна предпоставка както за осъществяването на търговските отношения, така и за повишаване качеството на обслужване на крайните потребителите и гарантиране на тяхната безопасност. Чрез различни приложения, в основата на които е заложено използване на стандартите GS1, потребителите получават възможност за информиран избор при покупка. „Създаването на каталог с данни, които да бъдат предоставяни за осъществяване на търговските отношения и информиране на потребителите, трябва да се превърне в приоритет за всяка страна“, заяви президентът Лопера.

Добра практика в тази посока демонстрира GS1 Унгария, която е създала база данни за продуктите и за съответните фирми -  производители и търговци. Този продуктов каталог е публикуван на тяхната интернет страница и се използва както от търговци и потребители, така и от Агенцията по контрол на храните. Достоверността на информацията е гарантирана дори и за такива държавни, контролни органи.

Друга важна тема беше внедряването на стандартите в хуманитарните организации в световен мащаб, като UNICEF, WHO, UNHCR. Стандартите GS1 са подходящи за логистиката в тези организации и за по-доброто сътрудничество между тях. Разходите по логистичните процеси съставляват между 40-60% от стойността на продукта, което при използването на стандартите GS1 би довело до снижаването им, до по-бърза доставка, по-правилно съхранение на лекарства и ваксини с определен срок на годност и определени правила на съхранение.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не приема предложения законопроект за актуализация на Държавния бюджет за 2014 г., с изключение на увеличението на средствата за здравеопазване
Увеличение на държавния дълг ще се отрази негативно на цялостната икономическа среда у нас, ще влоши международната оценка за България и е лош сигнал за инвеститорите Още
Регионалният форум “GS1 в Европa” с фокус увеличаване ползите за клиентите от 21-ви век – „поколението на дигиталните технологии“
За бизнеса приложенията на стандартите GS1 носят намаляване на себестойността на продукта, навременна доставка и потребление Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможности за българските фирми за навлизане на пазари в страните-членки на АСЕАН чрез сътрудничество с виетнамски партньори
Информация от СТИВ-Хошимин Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Научнопрактическа конференция на тема: „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОП "Околна среда"
25 ноември 2014 г., хотел „София хотел Балкан“, София Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Български организации могат да кандидатстват в ИТ конкурси на ЕС с общо финансиране над 711 млн. евро
Българските научни организации и фирми са конкурентни в темата „Технологии за съдържание и управление на информацията“ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Стандартът ISO 22000 е основният международен стандарт за управление на безопасността на хранителните продукти
Новият стандарт ще Ви помогне за правилно въвеждане на система за управление на безопасността на хранителните продукти Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Застъпничество за конкуренцията в областта на свободните професии
Премахването на ограниченията за конкуренцията в областта на свободните професии е важен приоритет в дейността на КЗК Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство предупреждава за публикуване в интернет сайтове на заблуждаваща информация за предоставяне на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост