Брой 217 (727), 11-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП не приема предложения законопроект за актуализация на Държавния бюджет за 2014 г., с изключение на увеличението на средствата за здравеопазване


Представители на работодателски и синдикални организации днес бяха запознати с актуализацията на бюджета в Министерството на финансите. Домакин на срещата бе заместник финансовият министър Кирил Ананиев и тя се проведе паралелно със заседанието на Министерския съвет, на което се обсъждат същите текстове.

На първо място БТПП счита, че когато се планират повече средства в отделните сектори, всяка институция е необходимо да представи информация на данъкоплатците какво точно възнамерява да усъвършенства в своята дейност за по-добро и по-качествено обслужване. Както се вижда за някои от институциите планираните средства се отнасят за текущи разходи, което е показателно за неспазване на бюджетната дисциплина.

От друга страна, бизнесът има притеснения, че не можем да удържим 3-процентната граница на дефицита, като се залага неговата стойност на касова основа до 3.7% по консолидираната фискална програма (2 992,7 млрд. лв.). Това означава отдалечаване от критериите за приемане в ERM II и от положителните ефекти за българската икономика.

БТПП счита, че увеличение на държавния дълг с 4,5 млрд. лв. до максимален размер от 8,9 млрд.лв. в рамките на годината или общо държавен дълг от 22,5 млрд. лв. (28.4% от БВП) ще се отрази негативно на цялостната икономическа среда у нас, ще влоши международната оценка за България, което е лош сигнал за инвеститорите. От гледна точка на предложението за емитиране на нов държавен дълг, БТПП е на мнение, че е необходимо да се използват възможностите на фискалния резерв.

БТПП не приема предложения законопроект за актуализация на Държавния бюджет за 2014 г., с изключение на увеличението на средствата за здравеопазване. По отношение бюджета на НЗОК за 2014 година, БТПП го приема като крайно, но с ясната позиция, че отпускането на допълнителни средства в нереформирани системи, без да е обвързано с конкретни реформи, в която и да е сфера, е с отрицателен резултат.

Работодателите и синдикатите получиха уверения, че могат да направят бележки по актуализацията на бюджета между първо и второ четене в парламента. Това е наложително поради изключително краткия срок, в който социалните партньори трябваше да се запознаят с документите.

Пълният текст на становището на БТПП   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не приема предложения законопроект за актуализация на Държавния бюджет за 2014 г., с изключение на увеличението на средствата за здравеопазване
Увеличение на държавния дълг ще се отрази негативно на цялостната икономическа среда у нас, ще влоши международната оценка за България и е лош сигнал за инвеститорите Още
Регионалният форум “GS1 в Европa” с фокус увеличаване ползите за клиентите от 21-ви век – „поколението на дигиталните технологии“
За бизнеса приложенията на стандартите GS1 носят намаляване на себестойността на продукта, навременна доставка и потребление Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможности за българските фирми за навлизане на пазари в страните-членки на АСЕАН чрез сътрудничество с виетнамски партньори
Информация от СТИВ-Хошимин Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Научнопрактическа конференция на тема: „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОП "Околна среда"
25 ноември 2014 г., хотел „София хотел Балкан“, София Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Български организации могат да кандидатстват в ИТ конкурси на ЕС с общо финансиране над 711 млн. евро
Българските научни организации и фирми са конкурентни в темата „Технологии за съдържание и управление на информацията“ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Стандартът ISO 22000 е основният международен стандарт за управление на безопасността на хранителните продукти
Новият стандарт ще Ви помогне за правилно въвеждане на система за управление на безопасността на хранителните продукти Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Застъпничество за конкуренцията в областта на свободните професии
Премахването на ограниченията за конкуренцията в областта на свободните професии е важен приоритет в дейността на КЗК Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство предупреждава за публикуване в интернет сайтове на заблуждаваща информация за предоставяне на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост