Брой 217 (727), 11-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Стандартът ISO 22000 е основният международен стандарт за управление на безопасността на хранителните продукти


За производителите на хранителни продукти или регулаторните органи в тази област едно от най-големите притеснения е тяхната безопасност. Но как да сте сигурни, че системата за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ), която сте внедрили, следва световните добри практики? На помощ идва стандартът ISO 22004.

ISO 22004 е част от серията стандарти ISO 22000. Стандартът ISO 22000 е основният международен стандарт за управление на безопасността на хранителните продукти, който съдържа всичко необходимо за въвеждането на система за управление безопасността на храните. Стандартът следва същите стъпки както всички останали стандарти на ISO за системи за управление и тази съгласуваност го прави по-лесен за организациите да прилагат множество такива системи. Въпреки това допълнителни насоки биха били полезни и точно това дава стандартът ISO 22004.

ISO 22004 съдържа указания за прилагане на ISO 22000 и не добавя никакви нови изисквания към него. Той е по-подробен и се фокусира върху области, изискващи допълнителни разяснения. Стандартът ISO 22004 ще бъде от полза за всяка организация, част от веригата за хранителни продукти, която иска да прилага система за управление на безопасност на храните въз основа на ISO 22000: от производителите на фуражи и първичните производители, през производители на храни, транспортни фирми, складове за съхранение, подизпълнители, до търговски и хранителни обекти (както и свързаните с тях организации, като производители на оборудване, опаковъчни материали, почистващи средства, добавки и съставки). Стандартът ще е от полза и за доставчиците на услуги.

Източник: www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1900

Стандартът ISO 22004:2014 заменя техническата спецификация ISO/TS 22004:2005. Международният стандарт ще бъде въведен като български стандарт на един от официалните езици на ISO през ноeмври и обявен в бр.11/2014 на Официалния бюлетин на Българския институт за стандартизация.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не приема предложения законопроект за актуализация на Държавния бюджет за 2014 г., с изключение на увеличението на средствата за здравеопазване
Увеличение на държавния дълг ще се отрази негативно на цялостната икономическа среда у нас, ще влоши международната оценка за България и е лош сигнал за инвеститорите Още
Регионалният форум “GS1 в Европa” с фокус увеличаване ползите за клиентите от 21-ви век – „поколението на дигиталните технологии“
За бизнеса приложенията на стандартите GS1 носят намаляване на себестойността на продукта, навременна доставка и потребление Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможности за българските фирми за навлизане на пазари в страните-членки на АСЕАН чрез сътрудничество с виетнамски партньори
Информация от СТИВ-Хошимин Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Научнопрактическа конференция на тема: „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОП "Околна среда"
25 ноември 2014 г., хотел „София хотел Балкан“, София Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Български организации могат да кандидатстват в ИТ конкурси на ЕС с общо финансиране над 711 млн. евро
Българските научни организации и фирми са конкурентни в темата „Технологии за съдържание и управление на информацията“ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Стандартът ISO 22000 е основният международен стандарт за управление на безопасността на хранителните продукти
Новият стандарт ще Ви помогне за правилно въвеждане на система за управление на безопасността на хранителните продукти Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Застъпничество за конкуренцията в областта на свободните професии
Премахването на ограниченията за конкуренцията в областта на свободните професии е важен приоритет в дейността на КЗК Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство предупреждава за публикуване в интернет сайтове на заблуждаваща информация за предоставяне на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост