Брой 50 (560), 14-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Предизвикателствата пред развитието на България през програмния период 2014-2020

Иновациите трябва да са сред приоритетите за страната ни през новия програмен период 2014-2020 година. Това e консенсусното виждане на участниците в Националния форум „Предизвикателствата пред развитието на Република България през програмния период 2014-2020“, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) със съдействието на БТПП.

Зам.-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева направи обзор на целите и задачите, които трябва да изпълни България през новия програмен период. "Визията за развитие на българската икономика към 2020 година е постигане на интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж с цел повишаване на жизнения стандарт чрез въвеждане на конкурентно образование и обучение; създаване на условия за качествена заетост и социално включване; осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност; гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване”. Тя посочи още, че в краткосрочен план дейността на Министерството на икономиката и енергетиката обхваща изпълнението на няколко основни задачи, сред които са стимулиране на малкия и среден бизнес чрез улесняване достъпа до финансиране, интернационализация, обучение и иновации.

„Българска търговско-промишлена палата е организация, която се стреми към прагматичен подход и работи в посока подпомагане на фирмите“, подчерта Цветан Симеонов, председател на БТПП. Той формулира трудностите и пред българските, и пред чуждестранните инвеститори  - тежката администрация и свързаната с нея корупция; твърде динамичното в последните години законодателство; ограничения достъп до финансиране.

По отношение на Кодекса на труда председателят на Палатата отбеляза, че той не е балансиран и има много формалности, които на практика не се изпълняват от малките фирми и създават предпоставка за корупция. Кодексът на труда има и друг недостатък - работодателят по никакъв начин не може едностранно да прекрати договор, за разлика от служителя, който може да извърши това с едномесечно предизвестие. Това е база, която създава практика за изтичане на кадри от едно предприятие в друго, като се има предвид, че е инвестирано в дадения служител и за обучение, и за квалификация.

„Ако България не се справи с наболелия проблем – корупцията, и с безнаказаността на администрацията, не могат да се очакват добри резултати“, допълни Симеонов. 

В рамките на форума разискванията бяха разделени в два тематични панела:

  • Икономическите и техническите науки – двигател на динамично и конкурентно развитие на икономиката
  • Технологии, иновации – конкурентоспособност, интелигентен растеж.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предизвикателствата пред развитието на България през програмния период 2014-2020
Иновациите трябва да са сред приоритетите за страната ни през новия програмен период Още
Заключителна международна среща по проект PAVITT
Чрез метода за видео участие бе осъществено обучение с цел насърчаване на младежкото предприемачество Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив посрещна учащи в рамките на инициативата ,,Мениджър за един ден’’
Младежите се включиха в управлението и дейността на Камарата Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Кабинетът не планира промяна на осигурителни вноски
Независимо от това, дискусията по темата е важна, смята социалният министър Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Закон за изменение и допълнение на Закона за горите прие на второ четене Народното събрание
Промените се отнасят за горскостопански дейности и ползване на дървесина Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Определението за наноматериали в храните: голям проблем дори при много нисък дял на наночастиците
Потребителите имат право да знаят какво има в храните, настоява Европейският парламент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първи международен инвестиционен форум НОВАТА ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ – ПЪТЯТ НА ИЗТОК
Целта на форума е да запознае участниците с възможностите за реализиране на инвестиционни проекти в Област Бургас Още
Семинар на тема: "Стандарти и изисквания в областта на безразрушителния контрол"
Участници ще получат безплатен екземпляр на БДС EN ISO 17635:2010 „Изпитване без разрушаване на заварени съединения” Още