Брой 50 (560), 14-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за изменение и допълнение на Закона за горите прие на второ четене Народното събрание


Закон за изменение и допълнение на Закона за горите прие на второ четене  Народното събрание. Промените се отнасят за горскостопански дейности и ползване на дървесина.

Предвижда се намаляване на срока за залесяване на пожарища и сечища от 7 на 3 години. Целта е да се гарантира защитата на обществения интерес за възобновяването на българските гори за кратък период от време и да се  създадат нови работни места.

Освен това се коригира понятието „местни фирми“. С новата редакция всички фирми, регистрирани на територията на дадена община, могат да участват в процедурите като „местни търговци“ във всички държавни горски и ловни стопанства, чиито територии попадат в тази община.

Предвижда се отмяна на една от нормите, даваща допълнителна възможност за сключване на дългосрочни договори, която заинтересованите страни в сектора, считат, че създава условия за установяване на монополно положение. Тя допуска и необосновано завишаване обема на добиваната дървесина по дългосрочните договори.

С направените промени се дава и срок на общините до края на 2014 година да изберат формата на общинска горска структура, чрез която ще осъществяват управление на горските територии общинска собственост. Законът е в сила повече от две години, но все още голяма част от общините нямат структура, която да им стопанисва горите, което създава проблеми. Общините са втория по големина собственик на гори след държавата и на ползването на дървесина от тези гори разчита както бизнесът, така и голяма част от местното население.

Определено е средствата от учредяване на сервитути и право на ползване на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост  да постъпват в приходната част на бюджета на Изпълнителна агенция по горите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предизвикателствата пред развитието на България през програмния период 2014-2020
Иновациите трябва да са сред приоритетите за страната ни през новия програмен период Още
Заключителна международна среща по проект PAVITT
Чрез метода за видео участие бе осъществено обучение с цел насърчаване на младежкото предприемачество Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив посрещна учащи в рамките на инициативата ,,Мениджър за един ден’’
Младежите се включиха в управлението и дейността на Камарата Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Кабинетът не планира промяна на осигурителни вноски
Независимо от това, дискусията по темата е важна, смята социалният министър Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Закон за изменение и допълнение на Закона за горите прие на второ четене Народното събрание
Промените се отнасят за горскостопански дейности и ползване на дървесина Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Определението за наноматериали в храните: голям проблем дори при много нисък дял на наночастиците
Потребителите имат право да знаят какво има в храните, настоява Европейският парламент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първи международен инвестиционен форум НОВАТА ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ – ПЪТЯТ НА ИЗТОК
Целта на форума е да запознае участниците с възможностите за реализиране на инвестиционни проекти в Област Бургас Още
Семинар на тема: "Стандарти и изисквания в областта на безразрушителния контрол"
Участници ще получат безплатен екземпляр на БДС EN ISO 17635:2010 „Изпитване без разрушаване на заварени съединения” Още