Брой 50 (560), 14-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Определението за наноматериали в храните: голям проблем дори при много нисък дял на наночастиците


©BELGAIMAGE/Science

Представете си вкусен сладолед с малко мазнини или пък олио за готвене, обогатено с витамини. Наноматериалите са малки частици, които могат да променят вкуса, цвета или аромата на храните, но тяхното присъствие трябва да бъде ясно обозначено, за да могат потребителите да направят информиран избор в магазина. Европейската комисия излезе с ново определение за наноматериали, но на 12 март Парламентът го отхвърли с мотив, че то лишава закона от неговия полезен ефект. Ето мотивите за това:

Наноматериалите са изключително малки частици, които лесно проникват в тялото и имат различни свойства от по-големите форми от същия материал. Те могат да се ползват за различни цели в хранителната индустрия.

Съществуващото европейско законодателство изисква ясното обозначаване като наноматериали на всички целево създадени съставки с размер под 100 нанометра (1 млрд. нанометра са равни на 1 метър).

Комисията предложи определението да бъде прецизирано с текст, че наноматериалите следва да се състоят поне на 50% от частици с размер между 1 и 100 нанометра. Според депутатите обаче в такъв случай някои хранителни добавки, които вече са на пазара, биха били освободени от изискването да бъдат посочвани като наноматериали. Европейската служба за безопасност на храните препоръчва един материал да бъде определян като наноматериал, ако делът на наночастиците в него е поне 10%.

Eвродепутатите призоваха Комисията да представи нови правила, които да отчитат позицията на Парламента.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предизвикателствата пред развитието на България през програмния период 2014-2020
Иновациите трябва да са сред приоритетите за страната ни през новия програмен период Още
Заключителна международна среща по проект PAVITT
Чрез метода за видео участие бе осъществено обучение с цел насърчаване на младежкото предприемачество Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив посрещна учащи в рамките на инициативата ,,Мениджър за един ден’’
Младежите се включиха в управлението и дейността на Камарата Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Кабинетът не планира промяна на осигурителни вноски
Независимо от това, дискусията по темата е важна, смята социалният министър Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Закон за изменение и допълнение на Закона за горите прие на второ четене Народното събрание
Промените се отнасят за горскостопански дейности и ползване на дървесина Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Определението за наноматериали в храните: голям проблем дори при много нисък дял на наночастиците
Потребителите имат право да знаят какво има в храните, настоява Европейският парламент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първи международен инвестиционен форум НОВАТА ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ – ПЪТЯТ НА ИЗТОК
Целта на форума е да запознае участниците с възможностите за реализиране на инвестиционни проекти в Област Бургас Още
Семинар на тема: "Стандарти и изисквания в областта на безразрушителния контрол"
Участници ще получат безплатен екземпляр на БДС EN ISO 17635:2010 „Изпитване без разрушаване на заварени съединения” Още