Брой 50 (560), 14-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заключителна международна среща по проект PAVITT


В Анкара се проведе заключителна международна среща по проект PAVITT - обучение и участие чрез видео на млади предприемачи. Проектът се осъществява по програма "Младежта в действие" - продължение на дългогодишното партньорство на БТПП и регионалните палати в Търговище, Хасково, Стара Загора и Националната асоциация на общинските служители в България (НАОСБ).

В рамките на проекта чрез метода за видео участие бе осъществено обучение на работното място с цел насърчаване на младежкото предприемачество. Извършена бе оценка на ефективността на този иновативен инструмент за учене и комуникация в различни региони и култури.

Трима млади представители от България, излъчени със съдействието на БТПП и регионалните палати, запознаха своите връстници от Испания, Италия, Португалия и Турция с условията за бизнес у нас, с ролята на правителствените и неправителствените институции и организации и  с дейността на БТПП.

Общият проблем за страните – участници в проекта (България, Испания, Южна Италия, Португалия) е високата младежка безработица, което ги демотивира да развиват предприемаческа инициативност. Констатирано бе, че общите условия за създаване на собствен бизнес в тези страни не са особено благоприятни, а държавата би трябвало да е по-активна в ролята си на регулатор и подкрепящ фактор за стимулиране на икономическия растеж.

По-различно отношение на държавата се наблюдава при работа с младите предприемачи в Турция, където са налице и положителни резултати в икономиката.

Общото за всички страни от ЕС е, че оказват помощ на младите хора основно чрез консултантации.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предизвикателствата пред развитието на България през програмния период 2014-2020
Иновациите трябва да са сред приоритетите за страната ни през новия програмен период Още
Заключителна международна среща по проект PAVITT
Чрез метода за видео участие бе осъществено обучение с цел насърчаване на младежкото предприемачество Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив посрещна учащи в рамките на инициативата ,,Мениджър за един ден’’
Младежите се включиха в управлението и дейността на Камарата Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Кабинетът не планира промяна на осигурителни вноски
Независимо от това, дискусията по темата е важна, смята социалният министър Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Закон за изменение и допълнение на Закона за горите прие на второ четене Народното събрание
Промените се отнасят за горскостопански дейности и ползване на дървесина Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Определението за наноматериали в храните: голям проблем дори при много нисък дял на наночастиците
Потребителите имат право да знаят какво има в храните, настоява Европейският парламент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първи международен инвестиционен форум НОВАТА ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ – ПЪТЯТ НА ИЗТОК
Целта на форума е да запознае участниците с възможностите за реализиране на инвестиционни проекти в Област Бургас Още
Семинар на тема: "Стандарти и изисквания в областта на безразрушителния контрол"
Участници ще получат безплатен екземпляр на БДС EN ISO 17635:2010 „Изпитване без разрушаване на заварени съединения” Още