Брой 10 (520), 15-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Конкурс за иновативен проект и иновативен продукт на 2013 г., обявен от Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП

Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП, съвместно с EEN при БТПП, обявяви конкурс в две категории: за номиниране на иновативен проект през 2013 и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2013 г.

Чрез конкурса Съветът по иновации цели да отдаде дължимото на личности и фирми, които със своя професионализъм, иновативност и креативност са дали своя принос през 2013 г. за развитието на българската икономика.

Постъпилите предложения ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в която са включени представители на научните среди и на бизнеса. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Съвета по иновации и енергийна ефективност.

Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в БТПП през месец февруари 2014 г., в присъствието на представители министерства, университети, браншови организации, предприемачи, медии и др.

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 27 януари 2014 г. на вниманието на Мирослава Маркова – технически секретар на Съвета по иновации при БТПП, е-mаil: m.markova@bcc-bg . Телефон за контакт: 02/8117494.

Приложение:

Покана за участие

Критерии за оценка

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Евроклуба при БТПП по повод поемането от Гърция на ротационното председателство на Съвета на ЕС
В Евроклуба членуват дипломати, представители на бизнеса, медиите ... Още
Конкурс за иновативен проект и иновативен продукт на 2013 г., обявен от Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП
Подаване на предложения - до 17 ч. на 27 януари 2014 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП - Стара Загора съдейства на фирмите при воденето и отчитането на дейностите по отпадъците
Годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда в срок до 10 март на 2014 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях
Проектът е изготвен с цел актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащата Наредба Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Възстановеният ДДС за ноември и декември 2013 г. е 1,055 млрд. лева
В края на миналата година е възстановен целият дължим ДДС, който е начислен от страна на фирмите, без тези суми, по които има действащи ревизии Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Автономни мерки за суспендиране на митата и Автономни тарифни квоти в сила от 1 януари 2014
Исканията за следващата 2015 г. се подават до 15 февруари 2014 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с двустранни срещи, кооперационна борса в гр. Цюрих и посещение на специализирана изложба Baumaschinen Messe в Берн, Щвейцария
Ще бъдат включени фирми от секторите машиностроене, електроника, електротехника, медицинска техника и приборостроене Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство