Брой 10 (520), 15-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АКИЛО (AKILO)
Руска федерация

Превозване на товари; търговия на дребно; съхранение и складиране

АПРИЛ-ОБНИНСК (APRIL-OBNINSK)
Руска федерация

Разработване на софтуер и консултиране в тази област; обработване на данни; създаване и използване на бази с данни и информационни ресурси

ДН&КО (DN&CO)
Чешка република

Отдаване под наем на недвижими имоти

ИНВЕСТИЦИОНЕН ДОМ (INVESTIZIONEN DOM)
Руска федерация

Търговия на дребно с автотранспортни средства и автомобилни детайли, възли и принадлежности

КОМФОРТ УПРАВЛЕНИЕ (COMFORT UPRAVLENIE)
Руска федерация

Почистване на площи; отстраняване и обработка на отпадни води

МСК (MSK)
Руска федерация

Строителство на сгради и съоръжения; монтаж на инженерно оборудване на сгради и съоръжения; извършване на довършителни работи

ХОТЕР (HOTER)
Руска федерация

Наемане на различен автомобилен транспорт и оборудване; наемане на леки автомобили; организиране на превози на товари

ХОХЛОМА (HOHLOMA)
Руска федерация

Ресторантьорство

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Евроклуба при БТПП по повод поемането от Гърция на ротационното председателство на Съвета на ЕС
В Евроклуба членуват дипломати, представители на бизнеса, медиите ... Още
Конкурс за иновативен проект и иновативен продукт на 2013 г., обявен от Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП
Подаване на предложения - до 17 ч. на 27 януари 2014 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП - Стара Загора съдейства на фирмите при воденето и отчитането на дейностите по отпадъците
Годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда в срок до 10 март на 2014 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях
Проектът е изготвен с цел актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащата Наредба Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Възстановеният ДДС за ноември и декември 2013 г. е 1,055 млрд. лева
В края на миналата година е възстановен целият дължим ДДС, който е начислен от страна на фирмите, без тези суми, по които има действащи ревизии Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Автономни мерки за суспендиране на митата и Автономни тарифни квоти в сила от 1 януари 2014
Исканията за следващата 2015 г. се подават до 15 февруари 2014 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с двустранни срещи, кооперационна борса в гр. Цюрих и посещение на специализирана изложба Baumaschinen Messe в Берн, Щвейцария
Ще бъдат включени фирми от секторите машиностроене, електроника, електротехника, медицинска техника и приборостроене Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство