Брой 10 (520), 15-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

ТПП - Стара Загора съдейства на фирмите при воденето и отчитането на дейностите по отпадъците


Съгласно Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, всички промишлени генератори и/или оператори с отпадъци подават годишни отчети за съответните дейности. Търговско-промишлена палата - Стара Загора предлага методична помощ при воденето и отчитането им.

Задължените лица предоставят годишни отчети в зависимост от извършваните дейности с отпадъци – виж  ТУК

Годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда на хартия в срок до 10 март на 2014 г. на адрес: 1618, София, бул. Цар Борис III 136. Всички количествени данни за дейностите с отпадъци се попълват в тонове. В случай, че през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност. Лицата, неподали отчети в указания срок, подлежат на санкции съгласно действащото екологично законодателство.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора предлага методична помощ при водене и отчитане на дейностите с отпадъци, като заинтересованите лица могат да се обръщат към Светлозар Димов, тел. 042 6262967, 0882940919 или на имейл sdimov@chambersz.com.

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Евроклуба при БТПП по повод поемането от Гърция на ротационното председателство на Съвета на ЕС
В Евроклуба членуват дипломати, представители на бизнеса, медиите ... Още
Конкурс за иновативен проект и иновативен продукт на 2013 г., обявен от Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП
Подаване на предложения - до 17 ч. на 27 януари 2014 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП - Стара Загора съдейства на фирмите при воденето и отчитането на дейностите по отпадъците
Годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда в срок до 10 март на 2014 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях
Проектът е изготвен с цел актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащата Наредба Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Възстановеният ДДС за ноември и декември 2013 г. е 1,055 млрд. лева
В края на миналата година е възстановен целият дължим ДДС, който е начислен от страна на фирмите, без тези суми, по които има действащи ревизии Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Автономни мерки за суспендиране на митата и Автономни тарифни квоти в сила от 1 януари 2014
Исканията за следващата 2015 г. се подават до 15 февруари 2014 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с двустранни срещи, кооперационна борса в гр. Цюрих и посещение на специализирана изложба Baumaschinen Messe в Берн, Щвейцария
Ще бъдат включени фирми от секторите машиностроене, електроника, електротехника, медицинска техника и приборостроене Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство