Брой 10 (520), 15-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Възстановеният ДДС за ноември и декември 2013 г. е 1,055 млрд. лева


Държавата е възстановила на бизнеса близо 1,055 млрд. лв. данък добавена стойност (ДДС) през последните два месеца на 2013 година. Това показва справката на Националната агенция за приходите, оповестена от Министерство на финансите. През декември 6918 фирми са получили дължимия им ДДС за близо 542 млн. лева. Сумата е с над 300 млн. повече в сравнение с възстановеното ДДС през декември 2012 г., когато то е било малко над 239 млн. лева. В края на миналата година беше възстановен целият дължим ДДС, който е начислен от страна на фирмите, без тези суми, по които има действащи ревизии. Така за пръв път през последните години държавата е издължила всички плащания по ДДС на дружествата и ще започне настоящата година с плащания към бизнеса по този данък, които се дължат на нормалната икономическа логика, а не с изплащане на забавени задължения, които отнемат ликвидност на бизнеса.

През ноември 2013 г. 7176 фирми са получили дължимия им ДДС на стойност 512,9 млн. лв., като 6692 компании, или 93% от дружествата, са получили суми до 100 хил. лева. Такава е и тенденцията за декември 2013 г., когато 6456 компании, или отново 93% от общия им брой, са получили ДДС до 100 хил. лева.

Възстановеният ДДС за последното тримесечие на 2013 г. е над 1,587 млрд. лв., като през октомври, ноември и декември най-голям е броят на фирмите, чиито ДДС за възстановяване е бил с размер от 1 до 100 хил. лева (средно 93% от общия брой).

В началото на юли 2013 г. Министерството на финансите предприе спешни мерки за подобряване на ефективността на процеса по възстановяване на ДДС. Те включваха стриктно спазване на законоустановените срокове за възстановяване на данъка, както и въвеждане на принцип на възстановяване на ДДС по поредност на подадените справки декларации с деклариран ДДС за възстановяване. Министерството на финансите предприе и извършването на анализ на структурата на невъзстановения ДДС и причините за неговото невъзстановяване, както и публикуване на ежемесечна информация за възстановения ДДС през съответния месец.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Евроклуба при БТПП по повод поемането от Гърция на ротационното председателство на Съвета на ЕС
В Евроклуба членуват дипломати, представители на бизнеса, медиите ... Още
Конкурс за иновативен проект и иновативен продукт на 2013 г., обявен от Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП
Подаване на предложения - до 17 ч. на 27 януари 2014 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП - Стара Загора съдейства на фирмите при воденето и отчитането на дейностите по отпадъците
Годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда в срок до 10 март на 2014 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях
Проектът е изготвен с цел актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащата Наредба Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Възстановеният ДДС за ноември и декември 2013 г. е 1,055 млрд. лева
В края на миналата година е възстановен целият дължим ДДС, който е начислен от страна на фирмите, без тези суми, по които има действащи ревизии Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Автономни мерки за суспендиране на митата и Автономни тарифни квоти в сила от 1 януари 2014
Исканията за следващата 2015 г. се подават до 15 февруари 2014 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с двустранни срещи, кооперационна борса в гр. Цюрих и посещение на специализирана изложба Baumaschinen Messe в Берн, Щвейцария
Ще бъдат включени фирми от секторите машиностроене, електроника, електротехника, медицинска техника и приборостроене Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство