Брой 11 (1770), 16-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и НБУ ще си сътрудничат за модернизирането на висшето икономическо образование


Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Нов български университет  (НБУ) подписаха Меморандум за сътрудничество. Подпис под документа поставиха председателят на БТПП Цветан Симеонов и председателят на Настоятелството на НБУ проф. Антони Славински.

Целта е да се обединят усилията за създаване на висококвалифицирани специалисти, реализиращи се успешно в областта на икономиката, и осъвременяването на висшето икономическо образование в качеството му на ускорител на общественото развитие.

Фокусът на меморандума е върху засилване на връзката и по-добър диалог между образованието и бизнеса. На първо време това ще бъде организиране на  стажове на студенти в Палатата, както и оказване на съдействие при формиране на учебните планове и програми в НБУ, с прагматична ориентация от гледна точка на динамиката в изискванията на бизнеса.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и НБУ ще си сътрудничат за модернизирането на висшето икономическо образование
Засилване на връзката и по-добър диалог между образованието и бизнеса Още
Заместник-председателят на БТПП участва в заседание на ЕВРОПАЛАТИ
Становището за „Бъдещето на Европа“ – във фокуса на обсъжданията Още
Продължава партньорството на БТПП с Конфедерацията на работодателите в Норвегия
Съвместни проекти за укрепване на социалния диалог и трипартизма Още
Клъстер Подемна Техника подписа споразумение за сътрудничество с Балкано-индийската бизнес асоциация
За насърчаване на кооперирането на предприятията от бранш „Телферо и краностроене“ с индийски фирми Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК счита, че максималната надценка за стоки от първа необходимост ограничава конкуренцията
Становище на регулатора след запитване от парламентарната икономическа комисия Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Над 16 500 души ще започнат работа по Националния план по заетостта през 2019 г.
Предвидени са средства за курсове по ключови компетентности на 1000 заети лица в малки и микро предприятия Още
Агенция по заетостта: 2018 г. бележи исторически най-ниския брой на регистрираните безработни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Предложение за по-ефективен процес на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС
ЗЗа постепенно преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство в рамките на обикновената законодателна процедура Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Сенегал за фирми от строителния сектор