Брой 11 (1770), 16-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заместник-председателят на БТПП участва в заседание на ЕВРОПАЛАТИ


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в заседание на делегатите на палатите-членове на ЕВРОПАЛАТИ. Бяха обсъдени предстоящи мероприятия във връзка със становището за „Бъдещето на Европа“ – с фокус по-ефективно законодателство в областта на данъчното облагане и социалната политика.

В дневния ред  на заседанието бе включена и темата за диалога между ЕС и Турция. ЕВРОПАЛАТИ стартира проект на стойност 5 милиона евро в подкрепа на икономическото сътрудничество и бизнес диалога между ЕС и Турция. В момент, в който политическият диалог е много труден, този проект е от изключителна важност за запазването на добрите взаимоотношения между Турция и ЕС. Проектът се управлява със съдействието на Съюза на камарите и стоковите борси на Турция (TOBB) и ще включва над 100 дейности през следващите 2 години и половина.  

Въпроси, свързани с новите страни-кандидати за членство в Европейския съюз, също бяха обсъдени по време на заседанието.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и НБУ ще си сътрудничат за модернизирането на висшето икономическо образование
Засилване на връзката и по-добър диалог между образованието и бизнеса Още
Заместник-председателят на БТПП участва в заседание на ЕВРОПАЛАТИ
Становището за „Бъдещето на Европа“ – във фокуса на обсъжданията Още
Продължава партньорството на БТПП с Конфедерацията на работодателите в Норвегия
Съвместни проекти за укрепване на социалния диалог и трипартизма Още
Клъстер Подемна Техника подписа споразумение за сътрудничество с Балкано-индийската бизнес асоциация
За насърчаване на кооперирането на предприятията от бранш „Телферо и краностроене“ с индийски фирми Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК счита, че максималната надценка за стоки от първа необходимост ограничава конкуренцията
Становище на регулатора след запитване от парламентарната икономическа комисия Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Над 16 500 души ще започнат работа по Националния план по заетостта през 2019 г.
Предвидени са средства за курсове по ключови компетентности на 1000 заети лица в малки и микро предприятия Още
Агенция по заетостта: 2018 г. бележи исторически най-ниския брой на регистрираните безработни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Предложение за по-ефективен процес на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС
ЗЗа постепенно преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство в рамките на обикновената законодателна процедура Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Сенегал за фирми от строителния сектор