Брой 112 (622), 16-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Дебат за българската реиндустриализация

На конференция за българската реиндустриализация представители на бизнеса, правителството и академичните среди дискутираха националните политики за енергетика и околна среда, състоянието на енергийния пазар, предизвикателствата и възможностите на различни технологични решения. Форумът, организиран от сдружение Средногорие Мед Индустриален клъстер, се състоя в столичния хотел „Хилтън“. Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе сред откриващите конференцията. 

Николай Минков, изпълнителен директор на клъстера, припомни, че България е преминала през два периода на реиндустриализация - преди 100 години и в по-ново време през 60-те-90-те години на миналия век. Обръщайки поглед към бъдещето, той  постави въпроса дали идеята за европейската реиндустриализация е възможност или заплаха за България и доколко българските евродепутати са подготвени да лобират за българската индустрия. Николай Минков отправи пожеланието българската администрация да прилага използвания от предприемачите модел на „business continuity“. 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов изрази надежда дебатът да даде тласък на българската индустрия и подчерта важността на енергийната сигурност и въздействието й върху околната среда. „Аз съм благодарен, че българският бизнес все по-будно се оглежда около себе си и все по-настойчиво търси дефектите в икономическата среда, законодателството и неговото прилагане“, отбеляза той и поясни, че целта е подобряване на условията за бизнес „за да направим по-гостоприемна нашата икономическа среда, да направим по-лек живота на предприемачите, да можем да освободим енергия за това те да се концентрират върху своята креативна дейност, а не в борбата с процедурите и административните разпоредби“.  

Българската икономическа среда, бидейки част от европейската, е доста натоварена с разрешителни процедури, регистрации и т.н. и затова работата на администрацията е от важно значение за бизнеса, подчерта той и припомни, че в периоди на политически промени бизнесът многократно е бил стресиран от недобре работещата администрация. Специално към администрацията на средно и изпълнителско ниво  Цветан Симеонов отправи посланието за повече старание в работата и в очертаващия се нов период на политически промени.

Приветствайки участниците в конференцията, Атанас Костадинов, заместник- министър на околната среда и водите, потвърди ангажимента на правителството към реиндустриализацията. Според него, подходящо решение за България са високо технологичните индустрии, паралелно с опазване на околната среда като развитие на производства на биопродукти, електрическата автомобилна индустрия и компютъризацията.

Сред докладчиците в конференцията бяха и представители на Министерство на икономиката и енергетиката, зам.-ректорът на Минно-геоложкия институт, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Булгартрансгаз ЕАД, ЧЕЗ България.

Повече информация - в презентациите на: МОСВ, ДКЕЕВР, BULGARTANSGAZCEZ TRADE BULGARIA, AIG, EMI, Атанас Георгиев, Електроенергиен системен оператор ЕАДGEOSTROYDENKSTATT,  Изпълнителна агенция по околна среда, МГУ "Св. Иван Рилски".

НОВИНИ ОТ БТПП
Дебат за българската реиндустриализация
Икономисти и експерти се опитват да дадат насоки за развитие на индустрията, прилагайки най-добрите екологични стандарти и нови технологии Още
Среща с новоназначения търговски съветник в Австрия
Взаимодействието между БТПП и СТИВ ще активизира двустранните търговско-икономическите връзки с Австрия Още
Предстоящо: Заключителна среща по проект RECULTIVATUR
Проектът се реализира по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорска среща в Солун по проект „е - Панаири и мрежова търговия”
Търговско-промишлена палата – Търговище ще организира Виртуален панаир за свързване на изложители от петте партньорски държави Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Икономическото развитие на Южна България – Благоевград, Пловдив и Стара Загора
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
СТИВ-Баку: Препоръчително е българските производители да брандират продуктите си специално за азербайджанския пазар
Българските хранителни стоки са добре познати в Азербайджан и се ползват с традиционно високо реноме Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Безопасност на храните: 35 години опазване на здравето на хората и животните
Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) - инструмент за проследяване и изтегляне от пазара на проблемни продукти Още