Брой 112 (622), 16-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

СТИВ-Баку: Препоръчително е българските производители да брандират продуктите си специално за азербайджанския пазар


По информация от СТИВ-Баку съществува интерес за сътрудничество между  български производители и търговци на хранителни и други бързообротни стоки и азербайджански търговци на едро и/или вериги супермаркети. Проведени са срещи с представители на местни вериги супермаркети LIDER AS и BAZARSTONE с цел установяване на възможностите за редовно представяне на продуктите на български производители пред азербайджански търговци.

Българските хранителни стоки са добре познати в страната и се ползват с традиционно високо реноме в страните от ОНД. Потвърдено е наличието на интерес по отношение на български стоки от хранителния бранш от LIDER AS. Веригата, както и почти всички останали вериги в Азербайджан, има подписани обвързващи договори с 4 основни крупни доставчици, които на практика са установили монопол върху вноса на бързообротни и хранителни стоки в страната. Това са компаниите AZERSUN Holding, GILAN Holding, AVRORA и VEYSELOGLU.

Представителите и на двете азербайджански вериги супермаркети са изразили готовност да получават оферти от българските фирми. Към настоящия момент BAZARSTONE (който е част от AZERSUN Holding) успешно предлага в мрежата си продукцията на няколко български фирми, произвеждащи консервирани храни и сладкарските изделия. Препоръчително е българските производители да брандират продуктите си специално за азербайджанския пазар с известни до момента наименования (големи български градове или исторически местности, напр. „Болгарский сыр, брынза, перец, огурцы и т.н.) и лого. Договорено е СТИВ периодично да подпомага осъществяването на контакт между двете вериги и български производители, изпращайки презентации и оферти.

В сферата на вноса на хранителни и бързооборотни стоки в Азербайджан са наложени практически монополни позиции на няколко основни компании. Предвид начина на функциониране на системата в страната, това прави навлизането на азербайджанския пазар относително трудно без наличието на надежден и добре свързан с институциите местен партньор.

Мащабите на AZERSUN Holding, GILAN Holding, AVRORA и VEYSELOGLU по отношение на Азербайджан предполагат, че принципни разговори за интензифициране и налагане на присъствието на български производители, могат да бъдат водени и по време ма работни посещения на бизнес и политическо ниво.

Целесъобразно е също така българските производители да активират своето присъствие в Азербайджан, подходящ повод за което би било участието в провежданите в Баку редовни изложения.

Информация за основните групи доставчици ТУК

За контакти и съдействие: Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Баку
Димитър Лилов
бул. "Хюсеин Жавид" №13, AZ 1073 Баку, Азербайджан
тел.:
+994 12 5386971 
факс: +994 12 538 09 85;
мобилен:
+994 50 2688682
e-mail: D.Lilov@mee.government.bg
Красимир Ценовски
тел.: +994 12 5386972 
факс: +994 12 538 09 85;
e-mail: k.tsenovski@mee.government.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Дебат за българската реиндустриализация
Икономисти и експерти се опитват да дадат насоки за развитие на индустрията, прилагайки най-добрите екологични стандарти и нови технологии Още
Среща с новоназначения търговски съветник в Австрия
Взаимодействието между БТПП и СТИВ ще активизира двустранните търговско-икономическите връзки с Австрия Още
Предстоящо: Заключителна среща по проект RECULTIVATUR
Проектът се реализира по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорска среща в Солун по проект „е - Панаири и мрежова търговия”
Търговско-промишлена палата – Търговище ще организира Виртуален панаир за свързване на изложители от петте партньорски държави Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Икономическото развитие на Южна България – Благоевград, Пловдив и Стара Загора
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
СТИВ-Баку: Препоръчително е българските производители да брандират продуктите си специално за азербайджанския пазар
Българските хранителни стоки са добре познати в Азербайджан и се ползват с традиционно високо реноме Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Безопасност на храните: 35 години опазване на здравето на хората и животните
Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) - инструмент за проследяване и изтегляне от пазара на проблемни продукти Още